Category: cs

0

Novinky z Free Knowledge Advocacy Group EU

Před nedlouhou dobou jsem zde zveřejnil článek s tématem Free Knowledge Advocacy Group EU, tedy o skupině, iniciované Wikimedií Německo. Ta v Evropském parlamentu (a dalších institucích EU) podporuje a obhajuje svobodné vzdělávání a další cíle, prosazované hnutím Wikimedia (v České republice naším sdružením). S novým rokem se začínají věci posouvat mírně kupředu. Jak bylo již uvedeno dříve, Free Knowledge Advocacy Group EU prosazuje tři hlavní body:...

Jan Sokol na české Wikikonferenci 0

Senioři píší Wikipedii: pozvání do Wikipedie

Vážení senioři, obracíme se na vás proto, že jste vzdělaní lidé (ať už s titulem nebo bez něho), kteří něco vědí a něčemu rozumějí, umějí dobře česky a možná čtete anglicky nebo v jiném cizím jazyce. Nechcete se o své vědomosti a schopnosti podělit se studenty, s mladšími generacemi, které hledají poučení na Wikipedii? O české Wikipedii jste asi už slyšeli, možná ale nevíte, že má přes...

Studenti píší Wikipedii 0

Jak se rodí wiki: Studenti Fakulty architektury ČVUT píší Wikipedii

Celkem šestnáct nových či zcela předělaných článků o gotických kostelích, kapli, katedrále i synagoze a jejich dalších přestavbách či úpravách připravili v minulém akademickém roce posluchači prvního ročníku v rámci předmětu Dějiny architektury II, kteří se zapojili do projektu Studenti píší Wikipedii. Tento projekt (vznikl v roce 2010, kdy Wikimedia Foundation spustila globální vzdělávací program) podporuje zejména vysokoškolské pedagogy, kteří chtějí otevřenou encyklopedii zapojit do výuky. Cílem je...

2

Hnutí Wikimedia prosazuje svobodnou tvorbu i v Bruselu

V celkem nedávné době jsme mohli být svědky řady protestů internetových uživatelů proti připravovaným mezinárodním smlouvám, které by podstatným způsobem ovlivnily fungování internetu, jeho otevřenosti a tedy i projektů hnutí Wikimedia. „Vypnutí“ anglické či italské Wikipedie se stalo symbolem boje proti těmto změnám, které byly nakonec po značném mediálním i politickém tlaku zamítnuty. V závěru roku 2012 Evropská komise oznámila, že hodlá iniciovat tvorbu nové...

Usnadnění přístupu