Wikimedia ČR blog

Proč psát o dějinách? 0

Proč psát o dějinách?

Požádali jsme wikipedistu, Romana Vyšanského, aby nám řekl, co ho na projektu a soutěži Československo 1948-1989 zajímá a jak se do něj můžete zapojit: V roce 2019 jsme v souvislosti s 30. výročím sametové...

0

When Seniors Write Wikipedia Online

We have been teaching seniors how to write Wikipedia for many years, and our proven method has always been regular face-to-face meetings, mostly in the computer rooms of Czech libraries. The coronavirus pandemic brought...

0

Když Senioři píší Wikipedii online

Seniory učíme psát Wikipedii už řadu let, naší osvědčenou metodou vždy bylo pravidelné setkávání se tváří v tvář, povětšinou v počítačových učebnách českých knihoven. Pandemie koronaviru znamenala nucený přechod do online prostředí a obavy,...