Wikimedia Česká republika pomáhá dokumentovat chráněná území

Logo WikiProjektu Chráněná území. Autor: Podzemnik, KnowItSome/


V polovině roku 2011 přemýšleli členové WikiProjektu Chráněné území, tehdy relativně mladého projektu sdružujícího wikipedisty se zájmem o ochranu přírody, jak urychlit nedostatečné pokrytí chráněných území v České republice fotografiemi. Jako výsledek této úvahy se jevila možnost začít proplácet zájemcům cestovní náklady, vzniklé při cestě do těchto zajímavých lokalit hojně rozesetých po celém území státu. V červenci 2011 tak byl založen grant na podporu wikipedistů-fotografů. Vznikl tedy grant spadající pod Mediagrant, grantový systém provozovaný občanským sdružením Wikimedia Česká republika (WMCZ) a financovaný americkou nadací Wikimedia Foundation. Cílem nově vzniklého grantu se tak stala podpora získávání fotografií chráněných území, památných stromů a vzácných i běžných rostlin a zvířat, které se na těchto lokalitách vyskytují.
Mediagrant obecně umožňuje zájemcům žádat o financování aktivit se zaměřením na pořizování různorodého multimediálního obsahu od fotografií přes audiovizuální nahrávky. Naše myšlenka na pořizování fotografií chráněných území v různou roční dobu tak měla snadnou cestu k potřebným financím. A naše plány nebyly nikterak přízemní. Rozhodli jsme se, že bychom rádi výhledově získali fotografie ke všem chráněným územím a památným stromům v České republice. To tedy celkově znamená navštívit přes 2500 různých území a několik tisíc památných stromů. Množství, které by bylo nesmírně těžké vyfotografovat pouze v několika lidech, bez koordinace a finanční podpory na cestovní výlohy.
A jak to vlastně celé funguje? Zájemce o čerpání grantu si najde několik území, která by rád navštívil. Vyrazí s fotoaparátem libovolným dopravním prostředkem na místo a tam vytvoří několik snímků navštíveného území, případně i zajímavých rostlin a živočichů, jež se zde nachází. Po návratu nahraje své fotografie na úložiště obrázků Wikimedia Commons a vyplní jednoduchou zprávu o cestě. Garant grantu následně jeho cestu vyhodnotí, posoudí splnění cíle a případně odklepne vyplacení vzniklých nákladů. V rámci zapojení co největšího počtu lidí jsme se snažili minimalizovat byrokracii. Uživatelé mají taktéž možnost využívat jak osobní automobilovou dopravu, u které se proplácí jednotlivé ujeté kilometry, tak i hromadnou dopravu v podobě autobusu či vlaku. Nicméně zde jsme se byrokracii tak úplně vyhnout nemohli, kvůli českým zákonům. Pokud zájemce využil k cestě hromadou dopravu, musí totiž následně předat (poštou či osobně) účtenky do účetnictví WMCZ.
Nejzajímavější samozřejmě vždy je zjistit, jestli náš záměr fungoval a jestli se nám podařilo motivovat lidi fotografovat chráněná území. Pro posouzení se podívejme na hodnoty do tabulky[1], kde se nachází údaje za polovičku roku 2011, celý rok 2012 a za první měsíc roku 2013.

rok počet cest lokalit fotografií  náklady Kč na cestu na fotku lokalit na cestu
2011 16 70 1200 2730 169,56 2,28 4,38
 2012 57 224 3823 12 795 224,47 3,35 3,93
2013 1 4 33 61 61,00 1,85 4,00
celkem 74 298 5056 15 569 210,39 3,08 4,03

Jak je vidět z dat z roku 2012, grant umožnil 57 fotografických cest, během kterých bylo vyfotografováno 224 různých objektů (chráněných území či památných stromů) při pořízení 3823 fotografií. To tedy dává přibližně 17 fotografií na jeden takový objekt. Poměrně bohaté pokrytí snímků, i když samozřejmě jen v jeden časový moment (u přírody jsou cenné snímky v různých obdobích roku, kdy se celá lokalita naprosto mění). Když se pak podíváme na celková čísla, povedlo se nám pořídit fotografie téměř tří stovek objektů. Do samotného cestování se zapojilo 12 wikipedistů, z nichž někteří se zapojením do grantu vůbec poprvé zapojili do tvorby Wikipedie. Nicméně, kdybyste si chtěli prohlédnout všechny obrázky, jsou snadno dostupné v jedné kategorii na Wikimedia Commons.
Podíváme-li se na úspěchy, na které můžeme být hrdí, je to právě zapojení několika lidí mimo obvyklý okruh wikipedistů, který se nám tímto grantem podařil. Velikou zásluhu v tomto přikládáme bohaté různorodosti WikiProjektu Chráněná území, který se snaží dělat popularizaci tohoto tématu nejen na stránkách Wikipedie, ale taktéž v tištěných médiích a na sociálních sítích. Zde je potřeba vyzdvihnout hlavně fanouškovskou stránku na Facebooku o Chráněných územích, kde zmiňujeme mezi ne-wikipedisty možnost zapojení se do grantu. Jak je vidět, tato soustavná mravenčí práce přináší své ovoce, i když bychom si samozřejmě přáli ještě větší zapojení více lidí. Krásně to ilustruje zapojení nového wikipedisty Atriplexmedia, který za půl roku dokázal navštívit 71 území a pořídit 1241 fotografií. Stal se tak nejaktivnějším členem našeho grantu.
A co se nám úplně nepovedlo? Budeme se trochu opakovat, ale je to pro změnu ještě větší zapojení lidí mimo okruh Wikipedie do využívání tohoto grantu. Musíme objektivně uznat, že je těžké lidi přesvědčit, aby se nebáli o peníze požádat, vyjeli fotografovat a nahráli pak pořízené snímky na Wikimedia Commons. Editování projektů Wikimedia je pro mnoho lidí stále něco tajemného a složitého a když se k tomu připočte, byť minimální, nutná byrokracie, vzniká tak směs, kterou je těžké rozptýlit a lidi zapojit. Třeba se nám časem podaří najít cestu, jak toho dosáhnout.
Jaké cenné zkušenosti jsme získali z běhu tohoto grantu? Převážně známou pravdu, že je potřeba se snažit držet byrokracii na co nejnižší možné úrovni, aby se co nejvíce lidí bylo ochotno zapojit. Za další, že je skutečně dobré, když se garanti snaží začínajícím účastníkům pomáhat, např. s popisováním fotografií, se zakládáním kategorií, s doplňováním šablon. Odpadá tím šok, který nově příchozí zažívá na začátku editování Wikipedie. Takový začátek a zapojení do tvorby je pak mnohem méně stresující a rozhodně i přátelštější. Hodně k tomuto garantům pomáhá nutnost zapsat vyfotografované objekty do cestovní zprávy. Garanti pak mohou snadno vzniklé fotografie procházet a případně s nimi dále pracovat.
Na závěr nám dovolte, abychom měli jedno neskromné přání. Ať se nám s grantem v roce 2013 daří ještě lépe než v roce 2012. Ať se nám podaří zatraktivnit cestování po přírodě České republiky pro ještě více lidí, jelikož jen tak se nám snad podaří brzy zdokumentovat všechna chráněná území a památné stromy na území tohoto státu. Jen prací nás všech tak dalším uživatelům Wikipedie nabídneme informace, které mohou přispět k lepšímu poznání toho nejcennějšího z přírody. A co více, máme tak možnost se aktivně zapojit do ochrany přírody od klávesnice a schováni za objektiv skrze šíření svobodných informací! A to stojí za to, abyste i vy přidali ruku k dílu a do grantu se zapojili!

Galerie

Skupina pěti dubů (dub letní, Quercus robur) – status památných stromů, Tloskov u Neveklova, okres Benešov, Česko

Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce, okres Český Krumlov, Česko

Bledule jarní, přírodní památka Pašínovická louka


Přírodní památka Drásovský kopeček, okres Brno-venkov, Česko

Poznámky
Jsou zahrnuty jen cesty z již schválených ticketů, mezi náklady jsou počítány požadované a schválené garanty. Proplacená skutečnost se dle trackeru liší – je to způsobeno časovým rozdílem mezi schválením cesty a jejím skutečným proplacením. Takových cest je však minimum (5) a dá se s jistotou předpokládat, že proplaceny budou.
Počet lokalit a fotografií je ovlivněn několika faktory: jsou zahrnuty (s minimálním počtem) lokality i místa, která se netýkají přímo CHÚ (například obce, které jsou zahrnuty v rámci ticketů pro CHÚ – podle převažujícího účelu cesty) a pak cestou 242, která je evidována jako jedna lokalita (přestože jich bylo navštíveno více). Na druhou stranu nejsou zahrnuty fotografie pro CHÚ, které jsou součástí jiných grantů (například právě v rámci obcí). Výslednou statistiku však ovlivňují minimálně (jde o řádově jednotky fotografií i lokalit).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..