Wikipedie, Wikiverzita a rozvoj mediálního vzdělávání

Jak naučit žáky a studenty kriticky myslet a pracovat se zdroji? Jak je naučit rozpoznat seriózní článek od fake news, skutečné zpravodajské záběry od deep fake videa? Jakou roli může sehrát umělá inteligence a chatboti ve školství, inovacích nebo umění? Mediální vzdělávání je skloňováno dnes a denně. Jakou roli v něm hrají nebo mohou hrát projekty nadace Wikimedia?

Wikipedie a knihovny: partnerství, které má smysl

Mediální vzdělávání se v roce 2022 stalo hlavním tématem knihoven na léta 2023 a 2024 a podtrhlo tak význam mediálního vzdělávání, o jehož rozvoj usilovaly (nejen) knihovny minimálně poslední dekádu. Wikimedia se posledních dvacet let, tedy od počátku existence, také snažila o rozvoj mediální gramotnosti i kritického myšlení. Nicméně trochu jinou cestou a nepřímo. V roce 2023 však vstoupilo toto úsilí do „horké fáze“.

Vystoupením na konferenci Knihovny současnosti v Olomouci v září 2022 se Wikimedia spolu s knihovnami přihlásila k závazku a zájmu o aktivní rozvoj mediální gramotnosti. Jelikož spolek Wikimedia i komunita wikipedistů je malá a závislá na dobrovolné práci a entusiasmu každého člena, spolupráce s knihovnami se ukázala být jako naprosto stěžejní. Wikipedie totiž může být skvělým a tvárným nástrojem (navíc bezplatnám), který může naplňovat mediální vzdělávání a šířit mediální gramotnost. Jak?

Jak uvádí lektor a pedagog Jaroslav Mašek ve svém článku, jedná se o poslední seriózní a důvěryhodný zdroj, který je založen na relevantních a netriviálních pramenech. Vedle toho se také jedná o zdroj nekomerční, prosazující principy svobodného sdílení informací a svobodných licencí. Mediální vzdělávání a Wikipedie je tedy duem, které dává smysl. Jak se ukázalo v následujících měsících, důležitá je zejména triáda knihovny – školy – Wikipedie, která celé úsilí završuje. Školy totiž mají povinnost nabízet mediální výchovu jako průřezové téma, ale mnohdy si s ní nevědí rady. A právě tady mohou pomoci knihovny a Wikipedie.

Portál Mediální gramotnost

Prvním společným projektem, který stvrdil společný zájem o rozvoj mediálního vzdělávání, byl portál Mediální gramotnost. Ten je dnes dostupný pod zkratkou medialka.wikimedia.cz a má sloužit jako hlavní vstupní brána pro všechny, koho zajímají témata mediálního vzdělávání.

Veřejnoprávní a komerční média, hoaxy, dezinformace, fake news, deep fake videa nebo digitální wellbeing – to všechno jsou termíny, které v „mediálce” často zaznívají. Jejich význam, historii a užití ale málokdo zná a přitom je může nalézt společně s odkazy a referencemi právě na Wikipedii.

Přehled zpracovaných i chybějících článků, včetně významných českých i světových osobností, je součástí nabídky portálu. Vedle toho zde můžete nalézt také populární sekci „Víte, že?“, která vás informuje mimo jiné o tom, že na Wikipedii existuje také článek V Kohoutovicích hořel pařez. Že tuto mediální událost neznáte? Tak si o ní přečtěte. Jde o seriózně zpracovaný článek, byť samozřejmě s lehkou mírou nadsázky.

Autor: Brněnský deník, volné dílo

Portál Mediální gramotnost je otevřen všem, kteří mají zájem se tématu věnovat. Nejen v roli uživatelů, ale nejlépe také v roli autorů a editorů článků či autorů fotografií, zvuků a videí na Wikimedia Commons. Na Portálu se také můžete snadno dozvědět o aktuálním dění na poli mediálního vzdělávání. Pokud byste chtěli mít přehled o tématech, která (ne)jsou zpracovaná na české Wikipedii, můžete nahlédnout nebo přispět do tohoto seznamu.

FOTO: Anthony Quintano from Honolulu, HI, United States – Mark Zuckerberg F8 2018 Keynote, CC BY 2.0,

Wikiverzita jako rozcestník

Dalším významným krokem k rozvoji mediálního vzdělávání, tentokrát zaměřeným spíše na učitele a zástupce knihoven, je projekt Mediální vzdělávání na Wikiverzitě. V čem se liší od portálu? Wikiverzita není založena na principu ozdrojovaných článků a informací. Nabízí učebnice, skripta a další vzdělávací a učební texty, které je možné – opět pod svobodnou licencí – poskytovat dalším uživatelům.

Wikiverzita není natolik známým a rozšířeným projektem, na druhou stranu se může stát pro svou neutrálnost, nekomerčnost a vazbu na Wikipedii vyhledávaným rozcestníkem učebních materiálů. V tuto chvíli je důležité, aby projekt Wikiverzity věnovaný Mediálnímu vzdělávání dosáhl veřejného povědomí u pedagogů, badatelů, studentů a všech, kteří učební materiály potřebují. A kteří jsou také ochotni se o ně podělit s ostatními.

Wikipedie v roli nástroje mediálního vzdělávání

Zatím jsme se věnovali pouze tomu, co Wikimedia ČR dělá pro rozvoj mediální gramotnosti. Důležité je však položit si daleko významnější otázku: Jakou roli sehrává a může sehrát Wikipedie (a další projekty Wikimedia) v mediálním vzdělávání samotném? Wikipedie, Wikiverzita, Wikislovník nebo Wikimedia Commons jsou jen nástroje. Vzdělávání, získávání informací, rozvoje editačních dovedností, šíření svobodné kultury nebo konceptu duševního vlastnictví.

Jak ale tento nástroj používat? O tom se můžete přesvědčit na desítkách kurzů, školení, přednášek a lekcí, které pořádá Wikimedia v knihovnách, školách, kulturních a vzdělávacích centrech. Přesvědčit se také můžete v nově vydané publikaci Uč (s) Wiki, která nabízí několik konkrétních cvičení, jak Wikipedii zapojit do výuky (a rozvíjet přitom digitální, čtenářské či informatické dovednosti).

FOTO: Pavel Bednařík (WMCZ) – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0

Učit se dá ale jednoduše také tak, že prověříte u svých žáků, studentů nebo seniorů čtení s porozuměním a schopnost rozpoznat, nebo rovnou formulovat encyklopedicky správně text na Wikipedii. Například tím, že žáci dokážou posoudit, zda je dané téma či osobnost dostatečně encyklopedicky významná, aby o ní existoval článek v encyklopedii, zda jsou použité zdroje nezávislé a věrohodné, zda je dodržován nezaujatý úhel pohledu, který zdroj je primární, sekundární a terciární ad.

Může to být věta do stávajícího článku nebo samostatný článek nový. Může to být přidaná reference (primární, sekundární a terciární zdroje zde otestujete snadno a rychle), může to být vhodně označená fotografie. Cvičení a úkoly sahají ve své škále od nejjednodušších po ty nejkomplexnější.

FOTO: Josef Šlerka, CC BY-SA 4.0

Přijďte na setkání do knihovny

Závěrem bychom všechny čtenáře rádi pozvali do komunity lidí, kteří vnímají význam mediálního vzdělávání a zároveň ctí Wikipedii. Právě pro ty je určeno setkání nazvané „Mediální vzdělávání a projekty Wikimedia”, které proběhne v úterý 26. září 2023 v 17:00 hodin v Městské knihovně v Praze (hybridně také na Zoomu). Registrovat se můžete na v tomto formuláři.

Těšíme se na viděnou a budeme rádi, pokud se zapojíte do samotného psaní a editací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..