Wikikonference 2014 nadchla brněnské publikum

Plakát Wikikonference 2014 (CC-BY-SA 4.0, Dominik Matus)

Plakát Wikikonference 2014


Již šestá česká Wikikonference proběhla 29. listopadu 2014 poprvé mimo Prahu, v budově Hvězdárny a planetária v Brně, se kterou spolek Wikimedia ČR navázal spolupráci. Celodenním formátem pokračovala konference v tradici předchozích ročníků, její program byl však vzhledem k novému umístění zaměřen především na seznámení s jednotlivými projekty Wikimedia.
Náplň konferenčního dne tvořil hlavní program v „digitáriu“ rozdělený do tématických bloků, odborný program a program pro veřejnost v malém planetáriu, kde se promítala videa z produkce spolku Wikimedia ČR. Dveře hvězdárny se otevřely v 9 hodin a registrovaní návštěvníci po příchodu obdrželi visačky se jmény a obědové stravenky. Hlavní program moderovaný Miroslavem Langerem zahájil přivítáním účastníků Jiří Dušek, ředitel hvězdárny, která kvůli konferenci přerušila na den běžný program. Úvodní slovo pak pronesli i Tomáš Mozga, předseda spolupořádajícího Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity, a Jan Loužek, předseda spolku Wikimedia ČR. V programu pak následoval rozhovor o vzniku české Wikipedie s jejím zakladatelem, brněnským esperantistou Miroslavem Malovcem. Poté se Jaroslav Zastoupil spolu s diváky ohlédl za loňským rokem z pohledu světa wikiprojektů. Po něm se ke slovu vrátil Jiří Dušek, aby představil svou strategii v popularizaci vědy, čímž zároveň uzavřel úvodní blok. Zástupci brněnských kulturních a vzdělávacích institucí se po něm přesunuli do přednáškové místnosti, kde je Jaroslav Zastoupil seznamoval s možnostmi spolupráce s projekty Wikimedia.
Hlavní program v digitáriu (CC-BY-SA 4.0, Martin Strachoň)

Hlavní program v digitáriu


Druhý blok s tématem svobodného sdílení znalostí započal po 11. hodině přednáškou o licencích Creative Commons, na kterých je postavena Wikipedie. Právnička Lucie Straková vysvětlovala jejich principy a změny v nové verzi. Následovalo představení principů a možností projektů Wikizdroje ústy Martina Myšičky a Wikizprávy ústy Václava Zouzalíka. Představen byl také univerzitní projekt WikiSofia, který má za cíl vytvořit skripta pro studenty humanitních věd. Blok ukončila přednáška o tvorbě a využívání populární Encyklopedie dějin města Brna. Následovala obědová přestávka, během níž byl registrovaným poskytnut formou cateringu oběd včetně vegetariánské verze. Vzhledem ke kapacitám prostor byli návštěvníci rozděleni do tří skupin – zatímco jedna skupina obědvala, ostatní mohli sledovat promítání filmu na kopuli digitária nebo zhlédnout interaktivní astronomickou výstavu v suterénu.
Po hodinové pauze následoval blok o aktivitách na wiki, na jehož začátku Tomáš Mozga ukazoval, jak se díky studentům a absolventům z týmu Wikipedie na Masarykově univerzitě možná podaří vytvořit nejpopsanější univerzitu na Wikipedii. Na pódiu ho pak vystřídal Vojtěch Dostál, který pro změnu popisoval týmovou práci wikipedistů v novém projektuWikiMěsto, jehož první workshop se odehrál v Přibyslavi a měl za cíl popsat toto město a s ním spojená témata na Wikipedii. Poté Vojtěch Veselý představil nový a úspěšný projekt Senioři píší Wikipedii, který se inspiroval podobným projektem se studenty.
Skupinová fotografie (CC-BY-SA 3.0, Gampe)

Skupinová fotografie


Před začátkem předposledního bloku byla z jeviště pořízena skupinová fotografie všech přítomných návštěvníků. Fotograf měl problémy s nastavením a šířkou záběru, což vyvolalo příznivou náladu a smích.
Následující blok ve veselém duchu pokračoval. Marek Blahuš představil stinné stránky Wikipedie, snahy o cenzuru, názorové pře, vandalismy a úsměvné editace. Sám sebe pak následoval coby moderátor zábavného Wikikvízu podobného známé televizní hře Riskuj. Třem dobrovolníkům z řad ne-wikipedistů postupně kladl otázky na různá témata, z nichž si hráči mohli volit. I přes to, že soutěžící převážně hádali, všichni byli nakonec oceněni.
V závěrečném bloku krátce představil Jan Loužek spolek Wikimedia ČR, kterému předsedá, jeho projekty a aktivity. Na závěr dne byly vyhlášeny výsledky soutěže Wiki miluje památky. Jan Groh představoval vítězné fotografie a Jan Loužek spolu s Antonínem Šimčíkem ze Slezského zemského muzea a Simonou Juračkovou z Národního památkového ústavu předávali ceny přítomným výhercům. Bohužel mnoho z nich nedorazilo.
Návštěvníci měli rovněž možnost zhlédnout ve foyer vystavené výherní fotografie ze soutěže Wiki miluje památky a vizualizace editací na obrazovkách. Prohlédnout si pod vedením ředitele mohli i zázemí hvězdárny a výpočetní místnost.

Organizace a propagace

Finanční rozpočet konference, celkem 32 220 Kč (CC-BY-SA 4.0, Dominik Matus)

Finanční rozpočet konference, celkem 32 220 Kč


Idea Wikikonference v Brně mohla být realizována především díky podpoře Jiřího Duška a Tomáše Mozgy, kteří si uvědomují úlohu, kterou při šíření vzdělání a budování občanské společnosti sehrává Wikipedie, nejčastěji navštěvovaný zdroj na internetu. Organizační práce se ujali brněnští členové Wikimedia ČR a komunity wikipedistů. Konferenci oficiálně pořádal spolek Wikimedia ČR společně se Spolkem absolventů a přátel Masarykovy univerzity (SAPMU). Finančně její uskutečnění podpořila i Asociace konferenčních tlumočníků (ASKOT). První přípravná schůzka proběhla v březnu, po prázdninách se pak uskutečnila asi desítka dalších setkání a organizačních porad.
K Wikikonferenci tradičně vznikla informační stránka na Wikipedii. V průběhu měsíce listopadu byl na všech českých mutacích projektů Wikimedia zobrazován banner zvoucí k návštěvě Wikikonference. Událost byla také cíleně propagována pomocí sociálních sítí. Své místo si našla i v rádiu a tisku, převážně v brněnských periodikách. Avšak většina návštěvníků přišla díky každoročním e-mailovým pozvánkám, ke kterým tentokrát přibylo pozvání zástupců většiny kulturních, vzdělávacích a státních institucí v Brně. Těmto institucím byl nabídnut odborný program vysvětlující možnou spolupráci s projekty Wikimedia.
K této největší české wikiakci byl vytvořen tištěný program, visačky a propagační plakát, který byl šířen převážně po brněnských školách a knihovnách. Celý průběh konference byl fotografován anahráván. Jednotlivé přednášky jsou nyní dostupné na internetu.

Názory návštěvníků a trocha statistiky

Návštěvnost českých Wikikonferencí (CC-BY-SA 4.0, Vojtěch Dostál)

Návštěvnost českých Wikikonferencí


Šestého ročníku konference se zúčastnilo přes 128 lidí ze 190 registrovaných, čímž byla překonána předešlá konference v Praze s přibližně 107 účastníky. Organizátoři to připisují změně místa konání a stále se zvyšujícímu povědomí a zájmu o Wikipedii mezi veřejností. Po skončení konference byli návštěvníci dálkově požádáni o její zhodnocení; 67 z nich dotazník vyplnilo. Mezi těmito návštěvníky převažovala skupina ve věku 21-30 let, avšak 25 % bylo starších 50 let, 60 % prostě využívajících wikiprojekty, 30 % aktivně je editujících. Až 70 % všech respondentů uvedlo, že se nezúčastnili žádné z předešlých Wikikonferencí. Třem čtvrtinám respondentů se program líbil a z grafu vyplývá, že nejúspěšnější byly Stinné stránky Wikipedie, Encyklopedie dějin města Brna a vyprávění O vzniku české Wikipedie.
Věkové a typové kategorie návštěvníků – (A) prostí uživatelé, (B) aktivní editoři, (C) aktivisté hnutí Wikimedia a (D) občasní editoři (CC-BY-SA 4.0, Dominik Matus)

Věkové a typové kategorie návštěvníků – (A) prostí uživatelé, (B) aktivní editoři, (C) aktivisté hnutí Wikimedia a (D) občasní editoři


Jako největší klady odpovídající uvedli zázemí hvězdárny a planetária, otevřenost a ohleduplnost, možnost setkat se s wikipedisty, motivaci k editování a podpoře projektů, dodržování a strukturu programu, dobrou organizaci, práci moderátora, aktuálnost a různorodost témat, možnost oběda a také nové informace o dění na projektech Wikimedia. Abychom nezmiňovali jen klady, jako negativa uvedli dotazovaní nedostatek prostoru pro diskusi, přílišnou různorodost témat, poněkud zdlouhavé předávání cen Wiki miluje památky, zábavný avšak nepříliš zajímavý wikikvíz, obecně dlouhý program, konání konference na odlehlém místě, nemožnost si na místě zkusit editování, málo akcí mimo hlavní program, nedostatečně prezentované drobné občerstvení, nekvalitní projev některých přednášejících, horší pohled v předních řadách na plátno, chudý program pro zkušené editory a přílišnou pozornost náletům na Brno během přednášky o encyklopedii dějin Brna.
I přes tato negativa by ovšem 70 % respondentů navštívilo další Wikikonferenci. Proto se budeme snažit ji pro ně příště udělat ještě lepší.
 
Hodnocení programu + které části programu nejvíce motivovaly k návštěvě (CC-BY-SA 4.0, Dominik Matus)

Hodnocení programu + které části programu nejvíce motivovaly k návštěvě


Zdroje návštěvnosti (CC-BY-SA 4.0, Dominik Matus)

Zdroje návštěvnosti

1 Response

  1. Vojtěch Dostál napsal:

    Díky za pěkný report, Dominiku!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..