Wikimedia Česká republika se připojila k otevřenému dopisu, který vyzývá Organizaci spojených národů, aby prostřednictvím Globálního digitálního paktu (Global Digital Compact) chránila otevřené a decentralizované online platformy

Dne 23. dubna se Wikimedia Česká republika připojila k Wikimedia Foundation, neziskové organizací provozující projekty Wikimedia, a k dalším 11 pobočkám Wikimedia po celém světě. Otevřeným dopisem vyzvala členské státy Organizace spojených národů (OSN) k ochraně Wikipedie a dalších projektů veřejného zájmu v připravovaném Globálním digitálním paktu (Global Digital Compact).

Globální digitální pakt je doposud nejkomplexnějším pokusem o vytvoření pravidel pro celosvětově sdílený přístup k digitálním technologiím. Tento dokument má být schvalován v září na Summitu budoucnosti.

Zveřejněný dopis zdůrazňuje, jak může komunitně řízený model Wikipedie sloužit jako vzor pro budování lepšího digitálního prostředí, včetně návrhů pro využití nástrojů umělé inteligence a strojového učení. Wikipedii vytváří a spravuje globální komunita více než 265 000 dobrovolných přispěvatelů. Ti se řídí zásadami, které zajišťují, že informace na platformě jsou založeny na faktech, jsou neutrální a vycházejí ze spolehlivých a ověřených zdrojů.

Otevřený dopis požaduje, aby pakt obsahoval tři klíčové závazky, kterými jsou: 

1. Povzbuzovat komunity k zakládání online projektů veřejného zájmu a tyto chránit;

2. Podporovat a chránit veřejné digitální statky podporou svobodného obsahu, z něhož může mít prospěch kdokoliv a kdekoliv;

3. Umělá inteligence a strojové učení by měly podporovat, nikoli nahrazovat lidi, kteří vytvářejí obsah a rozhodují ve veřejném zájmu.

Tyto podmínky dle našeho názoru pomohou zajistit otevřený, interoperabilní (schopnost různých systémů vzájemně spolupracovat) a dostupný internet, který bude zajišťovat podmínky pro fungování projektů veřejného zájmu, jako je Wikipedie, a lidí, kteří tyto projekty vytvářejí.

Otevřený dopis k ochraně Wikipedie a dalších projektů veřejného zájmu v Globálním digitálním paktu

Globální digitální pakt (Global Digital Compact) představuje jedinečnou a významnou příležitost měnit náš digitální svět tak, aby podporoval veřejný zájem a udržitelný rozvoj pro kohokoliv a kdekoliv.


My, signatáři tohoto otevřeného dopisu, vyzýváme členské státy OSN, aby přijaly pozitivní vizi budoucího internetu, který v celosvětovém měřítku podporuje různorodé komunity ve vytváření a provozování bezplatných a otevřených znalostních projektů. Projekty Wikimedia, včetně online encyklopedie Wikipedie, nabízejí světu největší bezplatné, otevřené, mnohojazyčné, mezikulturní a univerzálně přístupné úložiště vzdělávacích materiálů, jaké kdy bylo vytvořeno. Projekty Wikimedia spravované dobrovolníky tvoří komunitně vedený ekosystém, který vyniká integritou nabízených informací. Slouží jako veřejná digitální infrastruktura pro otevřeně licencovaný, neutrální, encyklopedický obsah ve více než 300 jazycích.

Více než dvacetileté zkušenosti z provozování Wikipedie nás naučily, že lidstvu bude nejlépe sloužit internet, který bude otevřený, globální, interoperabilní a všeobecně dostupný. Proto by měly být do textu Globálního digitálního paktu zahrnuty tři základní závazky:

1. Povzbuzovat komunity k zakládání online projektů veřejného zájmu a tyto chránit;

2. Podporovat a chránit veřejné digitální statky podporou svobodného obsahu, z něhož může mít prospěch kdokoliv a kdekoliv;

3. Umělá inteligence a strojové učení by měly podporovat, nikoli nahrazovat lidi, kteří vytvářejí obsah a rozhodují ve veřejném zájmu.     


*       *       *

1. Povzbuzovat komunity k zakládání online projektů veřejného zájmu a chránit je     

Po více než dvě desetiletí dobrovolnické komunity, které ve veřejném zájmu přispívaly     ke svobodným a otevřeným znalostním projektům (jako je Wikipedie podporovaná Wikimedia Foundation), vyvíjely systémy samosprávy umožňující správu a moderaci obsahu. Jejich účelem je zajistit, aby informace vytvářené a sdílené v rámci projektů byly spolehlivé a dobře dostupné.

Současná regulatorní diskuse se často zaměřuje pouze na komerční, shora dolů řízené modely digitální správy. Méně se potom zabývají pozitivním dopadem komunit veřejného zájmu, které fungují v rámci participativních a kolaborativních samosprávných modelů. Komunitně spravovaný digitální prostor umožňuje přispěvatelům ve veřejném zájmu zlepšovat spolehlivost obsahu tím, že navrhuje politiky a postupy vhodné pro daný kontext, které kladou důraz na hodnoty, jako je bezpečnost a inkluzivita.

Příkladem takovéhoto online prostoru jsou projekty Wikimedia. Globální, svobodné a otevřené znalostní projekty, jako je Wikipedie, by neměly být vzácností. Mezinárodní komunita by měla prostřednictvím veřejných politik, financí a dalších zdrojů podporovat svět, kde online komunity řídí a budují vlastní projekty veřejného zájmu tak, aby byly spravedlivé a přispívaly ke zdravému online informačnímu ekosystému.

S vývojem regulace online prostředí musíme zajistit, aby přijaté regulatorní rámce podporovaly rozvoj internetu, ve kterém se daří projektům veřejného zájmu a kde vznikají nové a přístupné oblasti kulturní a vzdělávací výměny budované na etických základech.

2. Podporovat a chránit veřejné digitální statky podporou svobodného obsahu, z něhož může mít prospěch kdokoliv a kdekoli     

Wikipedie a další projekty, které poskytují přístup ke znalostem, jsou digitálním veřejným statkem, jehož základem je svobodný digitální obsah. Tyto projekty podporují přístup k ověřeným a spolehlivým informacím a odborným znalostem, čímž slouží veřejnému zájmu.

Digitální veřejné statky, jako je Wikipedie, závisí na funkčním systému veřejných licencí. 

Na jejich základě by měly být dostupné také informace a znalosti, které vznikly s využitím veřejných prostředků. Veřejné licence by měly být v digitálním věku dále chráněny například tím, že nebudou udělována nová výhradní práva nadigitalizaci již existujících děl.

Platformy budující veřejné digitální statky, jako je Wikipedie a další Wikimedia projekty, navíc podporují vícejazyčné a interkulturní online prostředí, které je stěžejním prvkem v budování inkluzivního online prostředí, a které přispívá k plnění cílů udržitelného rozvoje.

3. Umělá inteligence a strojové učení by měly podporovat, nikoli nahrazovat lidi, kteří vytvářejí obsah a rozhodují ve veřejném zájmu.     

Věříme, že nástroje umělé inteligence a strojového učení mohou uspíšit plnění mnohých cílů udržitelného rozvoje tím, že umožní lidem přístup k ověřeným znalostem. Komunita dobrovolníků na Wikipedii již mnoho let nasazuje systémy strojového učení, které napomáhají správě a moderaci spolehlivých informací. Aby tyto nástroje sloužily veřejnému zájmu, musí být jejich rozvoj zajištěn v souladu s mezinárodními standardy lidských práv. Účast na vývoji těchto nástrojů by měla podléhat transparentním a otevřeným procesům, které řídí ty komunity, kterým mají tyto nástroje pomáhat. V konečném důsledku mohou být systémy umělé inteligence a strojového učení spolehlivé pouze tehdy, učí-li se samy s využitím dobře ozdrojovaných znalostí, vytvářených a řízených lidmi, kteří jsou za své příspěvky náležitě oceněni.


*       *       *

Rozvinutí plného potenciálu internetu – internetu, který umožňuje spolupráci, rozšiřuje přístup ke znalostem a napomáhá společenskému pokroku – závisí na společné snaze vlád, tvůrců politik a občanské společnosti o ochranu prostoru veřejného zájmu na internetu.               

Globální digitální pakt musí chránit to nejlepší z toho, co již internet nabízí: online komunity fungující na základě vzájemné spolupráce, online prostředí chránící lidská práva a platformy vedené dobrovolníky, díky nimž jsou digitální veřejné statky – včetně různorodých a ověřených znalostí – přístupné komukoliv a kdekoliv na světě.

Podepsáni:

Wikimedia Česká republika

Wikimedia Foundation

Wikimedia Austrálie

Wikimedia Brazílie

Uživatelská skupina Wikimedia karibského regionu

Wikimedia Chile

Wikimedia Gruzie

Wikimedia Německo

Wikimedia Ghana

Wikimedia Nigérie

Wikimedia Spojené království

Wikimedia Švédsko

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..