Studentský program v roce 2023

Rok 2023 se ukázal být s přihlédnutím k programu Studenti píší Wikipedii (SpW) skutečnou výzvou. Podařilo se realizovat několik náročných programů, obnovit spolupráci se stávajícími školami a navázat spolupráce nové. Jaký byl tedy studentský rok 2023?

Začalo to ve Vodňanech…

Spolupráce se školami bývají někdy výsledkem náhody, jindy vznikají na základě dlouhodobé domluvy a přípravy. Nejinak tomu bylo v případě dvoudenního workshopu Dostaň Vodňany na Wikipedii, který vzešel z iniciativy zástupkyně Knihovny Gelasta Vodňanského Lucie Hasilové. První setkání proběhlo na konferenci Knihovny současnosti v Olomouci v září 2022. Knihovna následně zažádala grant od nadace OSF a na únor byla naplánována realizace workshopu.

Pod vedením lektorů Pavla Bednaříka a Tadeáše Gregora se 125 žáků základní školy a studentů víceletého gymnázia ve Vodňanech seznámilo s principy a historií Wikipedie. V rámci workshopu se však také naučili prakticky editovat, nahrávat fotografie a reference. Cílem spolupráce mělo být založení či rozšíření článků, které spojuje jejich bydliště – jihočeské Vodňany.

Pod vedením učitelů a se zapojením rodičů dětí tak vznikly nové články například o Knihovně Gelasta Vodňanského, o zakladateli rybářské tradice a školy Theodoru Mokrém nebo místní Partyzánské skupině Šumava II. Poslední ze zmíněných článků byl také doplněn původními fotografiemi z archivu kronikáře skupiny, které studenti získali spolu se svolením ke zveřejnění.

O celém workshopu jsme psali v samostatném článku v květnu loňského roku.

Wikipedie jako nástroj poznání naší historie?

Seznámení se s Wikipedií nemá být pro studenty nikdy samoúčelné. Přednášky, semináře, workshopy, školení i editatony jsou zaměřeny na další vzdělávací cíle, mezi které můžeme řadit mimo jiné přiblížení české či československé historie. 

Pohledům do historie se neubráníme ani v případě výzev Měsíce žen na Wikipedii, Měsíce lidských práv nebo Asijského měsíce. Největší důraz na osvětlení různých aspektů českých dějin je však kladen v průběhu výzvy Československo (dříve Československo 1948–1989). Tato výzva byla stejně jako v předchozích letech zahájena v den české státnosti 28. října a probíhala až do 10. prosince. V průběhu této výzvy se uskutečnilo několik seminářů pro studenty, mimo jiné na olomouckém gymnáziu Hejčín nebo ve Vojenském historickém ústavu pro studenty Gymnázia Thomase Manna v Praze. 

Cílem workshopu Wikipedie jako nástroj poznání historie bylo seznámit se s tím, jak se Wikipedie vztahuje k historickým tématům. S tím souvisí také rozvoj kritického myšlení, které si mohli vyzkoušet během praktických úkolů zaměřených na osobnost generála Ivana Stěpanoviče Koněva a na osud jeho sochy na pražském Vítězném náměstí. Stejně jako se s postupem času měnil Koněvův odkaz, měnil se i pohled na setrvání jeho sochy. Stejně tak se na Wikipedii proměňovaly oba články s nezměrným množstvím střetů a pokusů o vandalismus.

Všichni studenti si rovněž vyzkoušeli drobné opravy překlepů, aby překonali mentální bariéru a ostych, který někdy běžným uživatelům brání v editaci informací na největší online encyklopedii. Otevřená diskuse Pavla Bednaříka přiměla studenty také diskutovat nad jejich prvními zvědavými pokusy napsat „vtipné“ vsuvky do existujících článků. Díky tomu také zjistili, že správcové Wikipedie nespí a jen máloco jim uteče.

Mediální vzdělávání a studenti

Kritický přístup k předkládaným informacím je také součástí dalších programů, které byly tradičně zaměřeny na studenty vysokých škol, konkrétně Katedry informačních studií a knihovnictví (KISK) na Masarykově univerzitě v Brně. Pod vedením středoškolského učitele, wikipedisty a publicisty Jaroslava Maška psali studenti kurzu hesla související s mediálním vzděláváním.

Druhý rok spolupráce, který na straně školy zajišťuje pedagožka Pavlína Mazáčová, přinesl opět vynikající výsledky. Vznikly například nové články o digitální exkluzi (s využitím infografik projektu Digistrategie 2020), či výrazné rozšíření článků o projektu živá knihovna (human library) nebo informačním teoretikovi Nicholasi J. Belkinovi.

Spolupráce s KISKem mimo jiné inspirovala novou spolupráci se sesterským Ústavem informačních studií a knihovnictví na pražské filozofické fakultě. Na jaře bude pod dohledem odborné asistentky Pavlíny Kolínové otevřen předmět Píšeme Wikipedii – portál Mediální gramotnost. Systematická spolupráce s budoucími knihovníky tak pomáhá rozšířit povědomí o Wikipedii a dalších projektech Wikimedia mezi těmi, kteří se budou starat o informační gramotnost naší populace v budoucnu.

Editace Wikipedie? Smysluplná práce pro studenty vysokých škol

Na jiném základu byla postavena spolupráce se studenty prvního ročníku Katedry asijských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci. Správcové Wikipedie upozornili na zvýšené množství článků s asijskými tématy na české Wikipedii, které se pravidelně objevují a nesplňují kvalitativní nároky ani principy.

FOTO: Mesuri02, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Po domluvě pedagoga Ondřeje Kučery a hlavního lektora Wikimedia Pavla Bednaříka tak proběhla přednáška, školení a editaton zaměřený na vybrané články. Ty byly postupně publikovány s přihlédnutím k tématu na české nebo slovenské Wikipedii (řada studentů v Olomouci pochází ze Slovenska). Většina z nich se blížila standardu encyklopedických článků, které jsou vhodně ozdrojovány, jazykově slušně připraveny a v některých případech i doplněny vlastními fotografiemi studentů.

Díky studentské práci a zkušenostem se tak můžeme na české Wikipedii dočíst o korejském bohovi Susanoo, písečných dunách Tottori v Japonsku, maocetungově mauzoleu v Číně. Přestože se z většiny studentů nejspíš nestanou zanícení editoři Wikipedie, vyzkoušet si přípravu a práci wikipedisty může studentům pomoci také v tvorbě odborných prací. Významným přínosem je tak skutečnost, že nepíší seminární práce do šuplíku, ale vytvářejí obsah, který je čten a sledován potenciálně všemi uživateli Wikipedie.

Jaká je tedy bilance studentského programu za rok 2023? Navázalo se na předchozí spolupráce a vznikaly nové. Některé z nich přetrvají a budou se rozvíjet, jiné možná skončí. Přesto je podstatné žákům a studentům přibližovat svět největší online encyklopedie a připomínat, že i oni mohou pomoci jejímu zkvalitnění, doplnění a šíření informací. Jen tak může být Wikipedie přijata jako relevantní zdroj pro práci na všech stupních českých škol. Jedině tak je možé odstranit předsudky, které si řada pedagogů stále uchovává.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..