5. 6. 2022 Proběhla valná hromada Wikimedia ČR. Co se na ní událo?

Schválit výroční zprávu spolku, výroční zprávu o hospodaření a účetní závěrku, výroční zprávu Revizní komise a také nové znění Stanov a Organizačního řádu – to byly hlavní úkoly letošní první valné hromady.

Na Valné hromadě bylo přítomno 40 členů – většina v nich v zastoupení

Na valnou hromadu do vinohradské kanceláře Wikimedia ČR dorazilo osobně o 7 členů méně než vloni – 13. Dalších 27 se hlasování účastnilo prostřednictvím udělených plných mocí. K 5. 6. jsme měli 60 řádných členů, přítomna tedy byla nadpoloviční většina. Valné hromady se také účastnilo 7 zaměstnanců WMČR – někteří z nich jako členové/sympatizující členové, jiní jako hosté.

FOTO: Natálie Schejbalová

Program

  • prezence
  • volba Řídicího výboru
  • schválení hostů VH
  • schválení programu VH
  • výroční zpráva Spolku a výroční zpráva o hospodaření, jejich schválení, schválení účetní závěrky vč. hospodářského výsledku
  • výroční zpráva Revizní komise, její schválení
  • schválení nového znění stanov a organizačního řádu
  • hlasování o důvěře Radě spolku, vzhledem k posunu role Rady spolku podle nových stanov
  • různé

Schválení všech dokumentů proběhlo hladce

Výroční zpráva spolku, na jejíž komentáře měli předem členové 14 denní časový úsek, byla schválena 37 ze 40 možných hlasů. Podobně jednomyslně členstvo rozhodlo o schválení účetní závěrky a schválena byla také výroční zpráva Revizní komise.

Úpravy stanov a organizačního řádu, které byly schváleny 37 hlasy, spočívaly zejména v objasnění kompetencí a sjednocení obou dokumentů se zavedenou praxí. Na tvorbě návrhů se podílel externí právník Petr Vít.

Nový bod programu – komunikace mezi zaměstnanci a členy

Tři členové spolku představili v průběhu diskuse valné hromady bod Systematizace/zpravidelnění komunikace mezi zaměstnanci a členy. Předseda spolku Jan Groh navrhl, aby diskuse o možných formátech komunikace proběhla na pro to určeném setkání, které bylo následně naplánováno na září 2022.

Navržené usnesení o setkání týkající se Rozhodování a komunikace mezi zaměstnanci, členy a dalšími subjekty ve spolku bylo podpořeno 27 hlasy.

Podkladem pro tento článek byl zápis radního spolku Martina Urbance.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..