Poznejte ženy, které vedou Wikimedia ČR, a zjistěte, jak vidí rozvoj spolku v posledních letech

Naše programy prošly, stejně jako celý spolek, v posledních letech významnou evolucí. Proto bychom vám rádi představili ženy, které dávají společně s Radou programům Wikimedia ČR tvar – manažerky jednotlivých projektů a výkonnou ředitelku. Zeptali jsme se jich na to, jak s odstupem času vnímají svou práci ve WMČR a co je pohání k tomu v ní pokračovat.

Klára se svým psem Flacem. FOTO: Lucie Kotvalová, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Klára Joklová – výkonná ředitelka

Klára se stala výkonnou ředitelkou spolku v březnu 2018. Předtím vystudovala sociální politiku a sociální práci a pracovala jako programová manažerka a ředitelka v různých českých nevládních organizacích a také na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

1. Jak se vyvinula Wikimedia ČR od doby, kdy jsi tady začínala?

Mým hlavním úkolem při nástupu bylo organizaci dovést ze zájmového spolku vedeného dobrovolníky do podoby profesionální zaměstnanecké organizace. Toto zásadní rozhodnutí členů a rady spolku umožnilo všestranný rozvoj spolku.

Cílem bylo navázat na dosavadní práci a aktivitu všech dobrovolníků, která nebyla nijak zanedbatelná a vytvořila základy téměř veškeré naší současné činnosti. Každý, kdo touhle fází v jakékoli organizaci prošel, ví, že je to obrovská kupa změn, která má stabilitu přinést, ale může s ní také otřást.

Přicházela jsem v době, kdy se první placení zaměstnanci starali o několik programů, které do té doby vedli dobrovolně členové, případně začínali nové, zejména vzdělávací, programy rozjíždět.

Na začátku jsem řešila vše od rozbitého okna po strategie rozvoje programů, teď mám vedle sebe tým schopných lidí, se kterým se mi podařilo nastavit funkční vnitřní procesy s minimem byrokracie. Jsme stabilní nevládní organizací se strategicky propracovanými a provázanými programy, které jsou kvalitně realizované.

Aktuálně máme 10 zaměstnanců s částečnými úvazky a smlouvami a dlouhou řadu externích spolupracovníků. Se všemi spolupracuji s chutí a snažím se jim poskytnout důvěru, oporu a prostor pro růst.

2. Co tě na tvé práci baví?

Miluju pestrost své práce. Naše činnost umožňuje spolupracovat a vzájemně se obohacovat s nejrůznějšími institucemi – pražskou ZOO, hradeckým muzeem, střední školu v Brně, zlínskými knihovníky… Všem jim pomáháme dostat jejich záslužnou činnost k širšímu publiku, což vnímám jako největší přidanou hodnotu naší práce.

Baví mě role člověka, který propojuje profesionály v týmu, hledá jednotný směr našich činností a vždy mám také radost z výstupů, ke kterým se společně dostáváme. Je pro mě mě důležité setkávat se na našich akcích s lidmi, kteří se jich účastní – od studentů přes zaměstnance neziskovek po seniory. V neposlední řadě mi dělá radost, že kromě zvučného jména Wikipedie se nám do českého veřejného prostoru daří dostávat i jméno Wikimedia. Jsme také aktivní součástí mezinárodní komunity Wikimedia.

3. Jakou nejhodnotnější věc ses díky práci pro WMČR naučila?

Nejvýraznější poznatek je pro mne fakt, že celek je víc než jen součet částí. Nekonečná pestrost naší komunity, která je nezbytná pro Wikimedia projekty, je pro spolek zároveň výzvou. Zlepšuji svou dovednost v neustálém hledání průsečíků a naslouchání různým hlasům, které reprezentují různé postoje a potřeby komunity. Učím se vytvářet prostor pro všechny, navazovat dialog a tyto poznatky přetavit v konkrétní výstupy. Za pomoci Flaca jsem se také naučila, že wikipedisté bývají milovníci psů.

Lucie Schubert – manažerka Vzdělávacích programů

Lucie na Editatonu Lidská práva na Wikipedii. FOTO: Richard Sekerak (WMCZ), CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Lucie pracuje jako manažerka vzdělávacích programů od května roku 2019, takže už ve Wikimedia ČR oslavila 3 roky. Vystudovala Husitskou teologii a psychosociální studia, je školitelka, facilitátorka, expertka v oblasti neformálního vzdělávání, sociálního podnikání a udržitelných eventů. Baví ji městká cyklistika, hraní Ultimate frisbee a balancování na slackline.

1. Jak se vyvinula Wikimedia ČR a tvůj program od doby, kdy jsi tady začínala?

Myslím, že hlavní aspekty souvisí s celým programingem WMČR obecně – jsme mnohem více provázaní mezi sebou. Naše projekty a činnosti na sebe navazují. Kampaně tvoříme společně. Je to mnohem efektivnější a taky si dovoluji říct, že to má ve výsledku mnohem větší dopad.

Snažíme se nabízet v oblasti vzdělávání odpovědi na potřeby, které vzdělavatelé a vzdělávající se mají. Propojovat naši realitu s jejich realitami. Více než samostatnost tedy volíme různé synergické spolupráce, Příkladem může být třeba spolupráce se Sametem na školách nebo Festivalem mediální výchovy.

 • Rozšiřujeme Senioři píší Wikipedii o následné zapojení a aktivizaci absolventů.
 • Rozvíjíme kurzy pro knihovny i pro školy, které děláme na klíč dle jejich konkrétních potřeb.
 • Daří se nám košatit podpůrnou síť lektorů, mentorů, dobrovolníků z řad členů spolku a komunity. Bez téhle „partičky“ by to vůbec nešlo.

2. Co tě na tvé práci baví?

Když někomu řeknu, že mě někdo platí za to, že dělám pro Wikipedii, slýchávám „To jako fakt?“. V mém životě se naštěstí opakuje tenhle model, že mě někdo platí za to, co mají jiní lidé jako koníček.

Wiki je lovebrand. Ačkoliv jsem sem přišla jako relativně hotový profesionál ve vzdělávání, práce ve Wikimedia moje kompetence posunula do nového kontextu. Baví mě práce ve vzdělávání i to, že jsem součástí něčeho většího, globálního.

3. Jakou nejhodnotnější věc ses díky práci pro WMČR naučila?

Obecně jsem posílila svou dovednost nakládání s nejednoznačnými situacemi a adaptaci na ně. Od mého nástupu jsme prakticky co pár měsíců řešili personální změny v týmu. Sotva jsem se rozkoukala, přišel covid a hodil nás v EDU do úplně nové programové linky. Chvíli jsme lapali po dechu, ale od určité doby celkem slušně plaveme.

Práce ve Wikimedia je moje první „normální“ pracovní smlouva v životě. V neziskovce! Ani po třech letech to ještě dobře neumím. Hodně lidí má v životě opačný průběh, jsou zaměstnanci a někde ve středním věku si zkusí volnou nohu. Považuji tuhle otočenou životní zkušenost za stěžejní v mém nahlížení na práci, závazky. Zažít si roli zaměstnance, když celé roky cizí zaměstnance školíte a vedete jako externistka, je klíčová zkušenost. Jsem za ni vděčná. Wikimedia je navíc férový zaměstnavatel.

Natalia na Wikimedia Hackathonu. FOTO: Chris Koerner from St. Louis, USA, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Natalia Szelachowska – manažerka Programů pro komunitu

Natalia je manažerka Programů pro komunitu. Začínala u nás v roce 2018. Vystudovala bohemistiku a kulturní animaci na Varšavské univerzitě a v Praze bydlí už 5 let. Předtím pracovala jako Community Engagement Managerka v českém start-upu a byla produkční festivalu Refufest.

1. Jak se vyvinula Wikimedia ČR a tvůj program od doby, kdy jsi tady začínala?

Začínala jsem v úplně jiné oblasti, v roce 2019 jsem byla zodpovědná za organizaci Wikimedia Hackathonu v Praze vyvíjeného na dobrovolnické bázi pro komunitu Wikidatistů (byla to zhruba dvoudenní mezinárodní akce s přibližně 250 účastníky z celého světa). Byla to skvělá příležitost poznat specifickou Wikimedia komunitu a pestrost Wikimedia programů. Dostala jsem možnost pokračovat ve spolupráci s českou pobočkou a v roce 2020 jsem se připojila k týmu multimediálních projektů, které se nyní přeměnily na samostatné Programy pro komunitu. Do mé manažerské činnosti spadají dvě tematické oblasti – Programy pro editory a Programy pro fotografy.

2. Co tě na tvé práci baví?

Pronikání do zákoutí projektů Wikimedia, objevování nových vzdělávacích příležitostí pro nováčky, ale také podpora angažovaných členů komunity.

Nejčerstvější silný zážitek byl pro mě úspěch online části projektu WikiGap 2022, do které se zapojilo 43 editorů, kteří vytvořili nebo rozšířili více než 430 článků.

S výzvou jsme začali loni, když jsme během pandemie museli upravit formát a přesunout jej do online prostoru. Tento rok se objevily nové, aktivní wikipedistky, se kterými, doufám, budeme spolupracovat i v budoucnu. Z mého pohledu je zásadní pracovat na genderové rovnováze v prostředí Wikipedie, protože většinu editorů tvoří muži.

3. Jakou nejhodnotnější věc ses díky práci pro WMČR naučila?

Že na Wikipedii neexistuje něco jako konec – projekty mohou se rozvíjet nebo měnit podle potřeb uživatelů, články se mohou rozšiřovat… stejně jako diskuse Wikipedistů. Obdivuji nadšení dobrovolníků – lidí, kteří se ve svém volném čase věnují podpoře svobodného přístupu ke vědění. Velkou lekcí pro mě, stejně jako asi pro každého, byl pandemický přechod do digitálu, který ale v konečném důsledku umožnil mnohem širší dosah našich aktivit.

Eva Vele – manažerka Programů pro partnerství

Eva. FOTO: Jerkajerka21, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Eva pracuje ve Wikimedia ČR od února 2021, vystudovala teorii současného umění a dějiny umění na UMPRUM, pracuje jako kurátorka a historička umění 20. a 21. století pro galerii KODL. Je spoluzakladatelkou ekologicky a sociálně zodpovědné firmy vo.bal. Ráda poslouchá jazzovou a vážnou hudbu.

1. Jak se vyvinul tvůj program od doby, kdy jsi tady začínala?

Velmi. Já jsem nastupovala jako koordinátorka projektu GLAM. Po nějaké době došlo ke spojení WikidataTech a GLAMU pod jednotné Programy pro partnerství a já se stala jejich manažerkou. Myslím, že to propojení je efektivní symbióza, díky které se může GLAM rozvíjet a Wikidata komunita se na tom může účinně podílet. Snažíme se GLAM dostat mezi odbornou veřejnost, což se nám daří díky řadě konferencí. Od doby mého působení jsme navázali spolupráci se 6 novými institucemi a rozvíjíme 2 stávající.

2. Co tě na tvé práci baví?

Rozhodně mě baví smysl mé práce – jsem ráda, že se podílím na tom, aby výzkum kulturních institucí i jejich nové poznatky týkající se sbírkových předmětů byly online dostupné pro všechny. Baví mě komunikace s kulturními institucemi a pronikání do jejich fungování. Fakt, že díky naší pomoci i malé kulturní instituce s omezenými finančními a kapacitními prostředky mohou být vidět online, mi přináší radost. Navíc máme ve Wikimedia ČR super tým, se kterým je radost spolupracovat.

3. Jakou nejhodnotnější věc ses díky práci pro WMČR naučila?

Neustále se učím novým věcem v rámci WikidataTech komunity – například s programem OpenRefine nebo QUERY.

2 Responses

 1. Xara napsal:

  Je fajn, že se v blogu prezentují ženy – zaměstnankyně a jejich práce. Vedení spolku ale stále zajišťuje, alespoň dle stránky na Wikipedii a webu, Rada volená členy spolku v čele s jejím předsedou – https://www.wikimedia.cz/cs/nase-struktura/.
  A co vlastně tedy dělají ve spolku členové spolku pro svůj spolek a co ta rada? Jaká je jejich úloha a funkce? Mají ještě nějaký význam než dělat křoví „ženám vedoucím Wikimedii ČR“ ?

  Kdyby takový titulek článku dali zaměstnanci o své práci v mé firmě do firmeních novin, na firmení web, na blogpost, IG, FB, atd. tak jim doporučím prostudovat zaměstnaneckou smlouvu aby si ujasnili, kdo je jejich zaměstnavatel a také tiskopisy Úřadu práce. A nebylo by v tom nic machistického.

 2. Klára Joklová napsal:

  Pěkný den,

  věříme, že představením řídícího a manažerského týmu nijak nezastiňujeme práci žádného z našich kolegů či členů. Příspěvkem navazujeme na představení současné rady v příspěvku „Co přejí ke 20. narozeninám Wikipedii radní Wikimedia ČR?“, práci členů, dalších kolegů, lektorů a partnerů prezentujeme v každém blogovém příspěvku, práce zaměstnaneckého týmu k činnosti spolku samozřejmě také patří a jako takovou je smysluplné ji prezentovat, patří to k transparentnímu prezentaci celého spolku navenek.

  Nesdílíme soutěživý, hostilní a sexistický tón vašeho komentáře – ve rámci týmu i spolku upřednostňujeme respektující a podpůrný přístup jeden k druhému, takový, který je prosazován i v mezinárodním hnutí Wikimedia, který je prezentován ve Všeobecném kodexu chování. Ten je základem společné konstruktivní práce i v české Wikimedii.

  S pozdravem Klára Joklová, výkonná ředitelka Wikimedia ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..