Wikimedia ČR je signatářem poziční zprávy ke směrnici 2019/790

Wikimedia ČR a další instituce poslaly výzvu ministerstvu kultury, politikům a senátorům České republiky, aby vzali v úvahu poziční zprávu ke směrnici 2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu vypracovanou organizací Open Content, z.s. Směrnice ovlivní mnoho aspektů pohybu na internetu, užití děl pro vědu, výzkum, výuku a vzdělávání nebo nakládání s obsahem, který vytváří jednotliví uživatelé internetu.

Poziční zpráva se zaměřuje na následující oblasti:

Vytěžování textů a dat (článek 3 a 4 směrnice): Nově navrhovaná výjimka v § 39d AZ zužuje současný právní rámec pro vědecký výzkum. Vzhledem k tomu, že stávající úprava je v souladu s textem směrnice, zavedení nové výjimky je zbytečné a matoucí

Užití děl při digitální výuce (č. 5 směrnice): Stávající česká úprava je širší než výjimka navrhovaná směrnicí. Pokud dojde k zavedení nové výjimky textem navrhovaným v § 31a AZ, dojde k zúžení stávajících možnosti využití výjimek ve vzdělání a komplikaci dnes tak zásadních možností digitálního vzdělávání.

Uchovávání kulturního dědictví (čl. 6 směrnice): Směrnice výjimku pro uchovávání směřuje na širší okruh příjemců i předmětů, než je obsah § 37 odst. 1 písm. a) AZ, měla by proto být zavedena nová výjimka pro uchovávání předmětů kulturního dědictví, která tuto šíři reflektuje.

Díla nedostupná na trhu (čl. 8-11 směrnice): Vzhledem k nejasnému obsahu pojmu děl nedostupných na trhu by mělo dojít k přijetí široké definice pojmu, který směrnici nabízí, tj. že se jedná o díla a jiné předměty ochrany, nedostupné na trhu (včetně těch nepublikovaných). Dále by měly být  stanoveny konkrétní požadavky k určení, zda je dílo nedostupné na trhu.

Práva vydavatelů (čl. 15 směrnice): Aby se zabránilo možných negativním účinkům tohoto článku, je vhodné upravit v zákoně, že užití prostých faktů není novým právem ovlivněno, a rovněž že webové stránky, jako jsou blogy, jsou z rozsahu nového práva vyloučeny.

Platformy pro sdílení uživatelského obsahu (čl. 17 směrnice): Nová pravidla odpovědnosti pro platformy zobrazující obsah vytvářený uživateli jsou nejvíce diskutovanou částí nové směrnice. Důvodem je kolize možného omezení svobody projevu uživatelů se snahou o zajištění ochrany autorských práv. Evropská komise připravuje pokyny pro implementaci tohoto článku 17, které mohou s implementací pomoci, a zajistit, aby právní úprava nebyla k uživatelům příliš striktní a nelimitovala nadbytečně pohyb na internetu.

Více si můžete přečíst v samotné poziční zprávě ke směrnici. Směrnice směřovala především na Ministerstvo kultury, které se transpozicí směrnice zabývá, oslovili jsme však i několik zainteresovaných poslanců a senátorů. Poslanci a poslankyně Pirátské strany i Ministerstvo kultury nás ubezpečili, že naši poziční zprávu vezmou v potaz při transpozici směrnice do českého právního řádu.

2 Responses

  1. Vojta Dostál napsal:

    Díky moc za příspěvek! Skvělá zpráva 🙂

  2. Jakub Holzer napsal:

    Dobrá práce!-)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..