Jak senioři psali o Broumovsku aneb první seniorské Wikiměsto

Autorkou článku je Libuše Vorlová, absolventa kurzu Senioři píší Wikipedii v Plzni a účastnice Seniorského Wikiměsta.

Účastníci Seniorského Wikiměsta

Seniorské Wikiměsto je akce pořádaná spolkem Wikimedia Česká republika, inspirovaná klasickým Wikiměstem. Na rozdíl od něj jde ale o vzdělávací akci určenou pro účastníky programu Senioři píší Wikipedii, kteří se při psaní článků o daném městě a pořizování fotografií učí, jak správně do Wikipedie a na Wikimedia Commons přispívat.

První Seniorské WikiMěsto se uskutečnilo ve dnech 18.-20. května 2018 v Broumově ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj Broumovska, Vzdělávacím a kulturním střediskem kláštera Broumov  a pod záštitou města Broumov.

Během této akce, na které se sešlo třináct účastníků z řad fotografů a encyklopedistů, byl systematicky vylepšován obsah české Wikipedie na téma Broumovsko.

Účastníkům Wikiměsta (spolu s několika wikipedisty pracujícími virtuálně ze svého domova) se od začátku akce až do konce května společně podařilo:

  • upravit 147 článků, z toho 28 článků založit,
  • nahrát 571 fotografií (k 2. červnu bylo téměř 27% použito ve článcích),
  • vytvořit 1 437 editací.

To vše by nešlo bez pomoci místních institucí jako je např. Městská knihovna v Broumově. Pracovnice knihovny byly tak laskavá a zapůjčily nám cenné regionální knihy a dokonce okopírovaly články z novin a časopisů k danému tématu.

Organizátory akce byly účastníkům vytvořeny výborné podmínky jak z  technického, odborného i programového hlediska. Seniorům, kteří přijeli bez notebooků, byly tyto zapůjčeny. Součástí programu byla komentovaná prohlídka města Broumova i samotného kláštera. Volitelně bylo možné navštívit i místní muzeum.

Do programu byl též zařazen workshop Fotografování krajiny a architektury, který vedl jeden ze zkušených wikipedistů, Jaroslav Zastoupil. Další důležité informace k práci s Wikipedií i Wikimedia Commons byly poskytovány našimi lektory kdykoli podle potřeby.

Vlastní práce na vylepšování Wikipedie probíhala v týmech fotografů a encyklopedistů (fotit si vyzkoušeli i někteří encyklopedisté). Týmy směřovaly do okolí Broumova pro dokumentování jak kulturních památek (skupina barokních kostelů na Broumovsku, lidová architektura), tak technických památek (pivovar, letiště), případně geologických úkazů (řeky, potoky, meteorit). Byla doplňována též chybějící dokumentace drobných památek (křížky, Boží muka) nebo ulic v Broumově.

Vznikly též úplně nové články o osobnostech spojených s Broumovem a okolím a to jak historických (Johann Georg Adalbert Hesselius, Prof. dr. Stanislav Brandejs, Augustin Meier), tak i současných (Jan Školník, podnikatel a filantrop, který založil Agenturu pro rozvoj Broumovska a oživuje rozsáhlý komplex kláštera v Broumově).

Celá organizace akce byla na vysoké úrovni. Ubytování i stravování bylo poskytováno přímo v klášteře v Domě hostů, který je nově zrekonstruován. Krásné prostředí kláštera na nás působilo i v době práce na článcích, která probíhala v Opatských sálech kláštera s restaurovanými freskami.

Na závěr bych chtěla poděkovat lektorům, organizátorům i sponzorům za to, že nám seniorům umožnili zúčastnit se této akce, která nám dává pocit užitečnosti a přínosu pro rozvoj vědění. Myslím, že všichni účastníci Seniorského Wikiměsta by se mnou souhlasili, kdybych vyjádřila přání, aby se mohly podobné akce v blízké budoucnosti opakovat.

Projekt Senioři píší Wikipedii podpořil NF Veolia z programu Stále s úsměvem – Aktivně po celý život

Gabriela Boková

Baví mě dělat to, co má smysl. Posledních pár let mě fascinuje oblast vzdělávání, jsem velkou fanynkou nejrůznějších společensky prospěšných aktivit a dělá mi radost šířit smysluplné myšlenky a podněcovat v lidech nadšení a energii k akci. Proto nyní jednou nohou podporuji vzdělávací projekty ve Wikimedia ČR jako education manager a druhou pomáhám studentům jako průvodce na cestě za diplomkou v rámci Napiš diplomku. Ve volných chvílích pak v rámci TEDx Prague vymýšlím, jak dostat TEDová videa do škol. Než jsem začala pomáhat studentům s psaním diplomek, starala jsem se o členy Impact Hub Praha jako community manager, pečovala jsem o evropské projekty v neziskových organizacích, proplouvala vodami personalistiky a v dobách studií žurnalistiky se přiživovala jako psavec.

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Usnadnění přístupu