Česká wikikonference popáté: 30. listopadu proběhne setkání světa Wiki

Pátá česká wikikonference naváže na tradici a nabídne příjemnou kolegiální atmosféru setkání, v němž se kombinuje oficiální program přednášek a workshopů s neformálními diskuzemi v předsálí. Místem konání se letos stane sídlo Přírodovědecké fakulty UK v Praze na Albertově.

Záběry z Wikikonference 2012: přednáška o vysokoškolských projektech

Záběry z Wikikonference 2012: přednáška o vysokoškolských projektech. Autor: Stanislav Jelen, licence CC BY SA 3.0


Občanské sdružení Wikimedia Česká republika uspořádá v sobotu 30. listopadu 2013 v Praze pátou českou wikikonferenci. Bude to již tradiční setkání všech, co se z různých úhlů zajímají o svět Wikipedie, svobodně dostupné internetové encyklopedie, kterou v mnoha jazycích píší dobrovolníci z celého světa. Mezi účastníky však jsou i zástupci dalších projektů nadace Wikimedia Foundation, které rovněž vytvářejí svobodný obsah, a jiných organizací působících na poli vzdělávání a informatiky.
Program letošní Wikikonference usiluje o maximální pestrost témat. V dopoledních hodinách nejprve Marek Blahuš pohovoří o projektu česko-slovenské Wikipedie. Následně dostanou slovo dva překladatelé, Zdeněk Hartmann a Jiří Ohlídal, a promluví o souvislosti jejich práce s Wikipedií a výhodách, které jim česká Wikipedie přináší. V poledním bloku pohovoří Michal Matúšov o mezinárodním projektu Wikidata, který zaznamenává značný úspěch se strojovým zpracováním encyklopedických dat; zbytek tohoto bloku bude patřit různým neotřelým způsobům využívání Wikipedie, jako je předpovídání vývoje ve společnosti pomocí Wikipedie (Josef Šlerka), využití na obrazovkách České televize (Marián Nič) či strojová extrakce dat z Wikipedie (Ivo Lašek). V odpoledním bloku se nejprve představí OpenStreetMap (z úst Jáchyma Čepického) a on-line vzdělávací projekt Khanova škola. Dostanou prostor i fotografické aktivity členů wikikomunity. Vysokoškolští vyučující Kristýna Kysilková a Karel Drbal budou hovořit o svých zkušenostech s přenášením Wikipedie do akademického prostředí. Druhý jmenovaný, který působí přímo na půdě Přírodovědecké fakulty UK, tak symbolicky uzavře přednáškový program české Wikikonference.
V průběhu konference v přilehlé místnosti proběhnou i workshopy, v nichž si bude možné v klidu vše prakticky vyzkoušet či prodiskutovat. V závěru budou také předány ceny vítězům dvou soutěží, Dne finanční gramotnosti a Wiki miluje památky. V rámci druhé z těchto soutěží letos zúčastnění fotografové pro Wikipedii nahráli 6426 fotek památek na území České republiky. Na konferenci se sejdou lidé z nejrůznějších koutů světa wiki: pozvanými jsou – vyjma wikipedistů – též zástupci mnoha českých institucí, s nimiž česká pobočka Wikimedia navázala spolupráci. K nim patří zejména vysokoškolští a středoškolští učitelé, kteří se zapojili do programu Studenti píší Wikipedii, zástupci spřátelených vzdělávacích institucí a pracovníci různých muzeí a knihoven, s nimiž wikipedisté spolupracují na tvorbě encyklopedie.
Wikipedie se bude prezentovat jako zralý projekt, který hraje významnou roli v šíření informací nejen u nás, ale i v zahraničí včetně nejchudších částí světa. Tato encyklopedie si nachází místo ve všech oblastech lidské činnosti včetně vzdělání, vzájemného porozumění nebo třeba práce s daty. O tom, jak významnou složkou svobodného internetu Wikipedie je, se budete moci přesvědčit sami svou účastí. Těšíme se na vás!

Kdy a kde

 • 30. listopadu 2013 v 09:30
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, budova Albertov 6, Praha 2.
  • Hlavní program – Geologická posluchárna (1. mezipatro)
  • Workshopy – Mineralogická posluchárna (1. patro, vpravo)
 • Jak se tam dostat? Metro Karlovo náměstí, poté pěšky 15 minut, nebo tramvají č. 6, 7, 18 nebo 24 do zast. Albertov a pak 3 minuty ulicí Albertov.

Další informace

 • Wikikonference: http://www.wikikonference.cz
 • Wikimedia ČR: http://www.wikimedia.cz
 • Kontakt:
  • Kontaktní osoba pro letošní Wikikonferenci – Vojtěch Dostál, vojtech.dostal (zavináč) wikimedia.cz
  • Předseda sdružení Wikimedia Česká republika – Michal Reiter, michal.reiter (zavináč) wikimedia.cz
Projekty zmíněné v tiskové pozvánce
Fotografie a videa

Celý text této tiskové zprávy je uvolněn jako volné dílo (do public domain). To platí po celém světě. V právních řádech, kde takové uvolnění není ze zákona možné, poskytují autoři komukoliv práva použít toto dílo jakýmkoliv způsobem bez dalších podmínek, ledaže by takové podmínky vyžadoval zákon.