Wikipedie už není jen hra, uzavřel třetí Wikikonferenci Jan Sokol

Jan Sokol hovořící na Wikikonferenci 2011. Jan Groh, CC-BY-SA 3.0

Jan Sokol hovořící na Wikikonferenci 2011. Jan Groh, CC-BY-SA 3.0


PRAHA (Wikimedia Česká republika, 27. listopadu 2011)
V Národní technické knihovně proběhla včera třetí česká konference o Wikipedii a svobodné tvorbě. Její autoři byli také odměněni Cenami za rozvoj české Wikipedie, udělovanými počtvrté a v této podobě naposledy.
Bohatá směsice témat od způsobů rozvoje Wikipedie, přes možnosti automatizovaného využití jejích dat až například po využití principů wiki v politice se probírala na třetí české Wikikonferenci. Ta se v sobotu uskutečnila v prostorách Národní technické knihovny v Praze. Prezentovaný rozsah možností, jak se dá Wikipedie používat, dokázal, jaký význam tato největší světová – a od letoška i největší českojazyčná – encyklopedie v současnosti má.

Zábavná, ale ne jen pro zábavu

Současný stav Wikipedie a jejích sesterských projektů zhodnotili z různých úhlů pohledu například dva přední hosté konference. Odborník na média a knižní kulturu Jan Halada, který přítomným představil profesionální postupy tvorby tištěných encyklopedií, dosud neměl s Wikipedií mnoho zkušeností a zaujal ho například herní aspekt její tvorby. „Ten princip hry je pro autory Wikipedie zjevně hodně důležitý. Autoři si vytvářejí svá vlastní pravidla a sdílejí je v komunitě, která je jim blízká,“ konstatoval s tím, že právě hravost Wikipedie může pomoci v době, kdy přerůstá v závažnou instituci. Snahu o co největší zábavnost dlouhodobě zdůrazňuje i americký provozovatel Wikipedie, nadace Wikimedia Foundation, jako prostředek k tomu, aby Wikipedie dál lákala své přispěvatele.
Filosof Jan Sokol ale v závěru konference připomněl, že Wikipedie už svým významem překročila rozsah pouhé hračky pro dospělé. „Když jsem si nedávno všiml, že máme dva a půl milionu návštěv denně, tak jsem si uvědomil, co se to spustilo za obrovskou věc. Teď musí jít o víc, o celý projekt a jeho výsledek,“ apeloval Sokol na to, aby ani sami wikipedisté nepodceňovali dosah svého jednání a neutápěli se ve zbytečných diskusích a sporech. Wikipedii by podle něj pomohlo, kdyby se do ní zapojilo ještě víc autorů, například z řad důchodců, kteří mají dost času, zkušeností i dovedností k tomu, aby se mohli stát jejími autory i redaktory.
Profesor Sokol se domnívá, že Wikipedie není jen encyklopedie, kterou může upravovat každý, jak se nyní uvádí na její hlavní stránce. To často vede k tomu, že první, co s ní zejména žáci či studenti udělají, je poškození jejího obsahu. „Wikipedie je encyklopedie, kterou píší sami její čtenáři a o kterou sami pečují,“ tak by Sokol raději shrnul zodpovědnost, se kterou je třeba k Wikipedii přistupovat.

Hodnotu mají i metadata „za Wikipedií“

Část odpoledního bloku Wikikonference se věnovala možnostem využití Wikipedie nejen jako projektu obsahujícího encyklopedická hesla. Jeden z jejích přispěvatelů Petr Kadlec ukázal, jak se propojuje Wikipedie s databází autorit Národní knihovny v Praze (z katalogu Národní knihovny vedou odkazy na Wikipedii a naopak) nebo jak se využívají zeměpisné souřadnice k tomu, aby si prostřednictvím mobilní aplikace mohl každý najít něco o místě, kde zrovna je. Kadlec také zdůraznil, že k tomuto účelu je potřeba taková metadata do budoucna co nejvíc standardizovat.
Konkrétní způsob propojení Wikipedie s mimo stojícím projektem představila i Kristýna Kožuchová z Národní technické knihovny, kde se věnuje tvorbě Polytematického strukturovaného hesláře. Také ten by měl v budoucnu být schopný k zakládání svých čerstvých hesel využívat výsledků získaných z Wikipedie.
Lucie Sakastrová z Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, která se využití potenciálu skrytého v „zákulisí“ Wikipedie věnuje již delší dobu, upozornila i na to, že informační hodnotu mají také neencyklopedické stránky Wikipedie, zejména její diskuse a tzv. Speciální stránky. Na konkrétním příkladu článků o T. G. Masarykovi a o pokémonech pak popsala, jak tento neencyklopedický obsah může být použit pro studium významu, jaký nyní společnost přikládá různým fenoménům.

Sedmnáct cen a pět navíc pro nováčky

Slavnostním okamžikem Wikikonference bylo předávání Cen za rozvoj české Wikipedie. Autoři článků, jejichž hodnotu posuzovala porota složená ze zkušených wikipedistů, byli vyznamenáni už počtvrté. Tentokrát Ceny ovládli dva wikipedisté. Jan Kameníček získal jednu první a jednu třetí cenu, Adam Zábranský dokonce celkem čtyři ocenění, z toho rovněž jedno nejvyšší. Mezi články se nejvýše umístilyÚstava Spojených států americkýchTuberkulózaVilém z Rožmberka. Celkem porota vybrala k ocenění 17 článků od 12 autorů a pět dalších ve vedlejším motivačním programu pro začínající wikipedisty.
Generálním partnerem sdružení Wikimedia Česká republika při pořádání Cen za rozvoj české Wikipedie je Česká spořitelna, podpořily je i sponzoři Microsoft a knihkupectví Neoluxor, dále ACTIVE 24 a časopis Full Moon. Protože dohoda s generálním partnerem byla uzavřena právě na čtyři kola Cen, jsou letošní listopadoví laureáti poslední pro akci v této podobě.
Ceny mohli získat autoři, kteří v období od poloviny června do poloviny října zkvalitnili některý z článků uvedených ve speciálně sestaveném seznamu. Ten zohlednil zejména to, jaká důležitá témata je třeba rozvíjet, ačkoli o ně autoři nemají sami od sebe zájem. Vedle hlavních cen proběhlo také ocenění začínajících wikipedistů, kteří se Cen účastnili ve zvláštní kategorii. Vítězové si kromě věcných odměn (pro vítěze netbooky, pro držitele prvních tří cen příslušenství k počítačům, pro všechny oceněné knižní poukázky, propagační předměty a další) odnesli také unikátní skleněné plastiky s logem Wikipedie.

Konference o Wikipedii se konala už potřetí

Sdružení Wikimedia Česká republika zorganizovalo Wikikonferenci již potřetí. Jeho předseda Michal Reiter v úvodu představil široké spektrum činností, kterým se sdružení věnuje, a v závěru konference pro změnu přislíbil, že sdružení bude i dál Wikipedii pomáhat a bude k potřebám i názorům jejích autorů přistupovat co nejotevřeněji.
Wikimedia Česká republika sdružuje zájemce o Wikipedii a svobodnou tvorbu. Zabývá se propagací Wikipedie jako největší světové encyklopedie tvořené jejími vlastními uživateli, jejích sesterských projektů a tzv. svobodné tvorby vůbec. Tímto způsobem se označuje tvorba děl uvolněných do tzv. public domain nebo pod svobodnou licencí tak, aby mohla být bez autorskoprávních překážek nebo jen s minimálními omezeními šířena co největšímu okruhu příjemců.
Další informace:

Kontakt:

Příloha:

  • Přehled laureátů Cen za rozvoj české Wikipedie (4. kola)

Fotografie dostupné pod svobodnou licencí jsou uložené na webu Wikimedia Commons, viz http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikiconference_Prague_2011