Wikipedie už není jen hra, uzavřel třetí Wikikonferenci Jan Sokol