Vydali jsme výroční zprávu sdružení za rok 2010

Pokud si chcete udělat obrázek o tom, co všechno dokázalo naše sdružení v roce 2010, pak si prohlédněte Výroční zprávu o činnosti sdružení. V reprezentativním pdf formátu a úplném znění je ke stažení na stránkách sdružení na webu Wikimedia Meta-wiki.
Výroční zpráva obsahuje podrobný přehled o vykonávané činnosti, vztazích s partnery i s médii, vnitřním vývoji a také přehled hospodaření.
Výroční zpráva o činnosti byla schválena na valné hromadě již v lednu, výroční zpráva o hospodaření ale až na mimořádné valné hromadě na konci června.
Anglickojazyčná verze zprávy se připravuje. Zprávy za rok 2008 a 2009 najdete také na Meta-wiki, a to v kategorii, která zahrnuje veškerý obsah týkající se našeho sdružení.