Wikimedia Česká republika požádala poslance o zachování délky ochrany zvukových nahrávek

PRAHA (26. května 2011)
Wikimedia Česká republika oslovila poslance Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR s výzvou, aby nepodpořili návrh na prodloužení autorské ochrany zvukových nahrávek.
Prodloužení doby, po kterou jsou chráněna majetková autorská práva k hudebním a jiným zvukovým nahrávkám, neposlouží kulturní rozmanitosti a odstraňování bariér bránících přístupu k uměleckým, vzdělávacím a podobným dílům a informacím vůbec. S tímto argumentem se proti záměru na novou celoevropskou úpravu postavilo i sdružení Wikimedia Česká republika a kontaktovalo dopisem poslance, členy Výboru pro evropské záležitosti, kteří se jako první z orgánů Poslanecké sněmovny této záležitosti věnují.
Výbor pro evropské záležitosti na dnešním jednání projedná i bod Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/116/ES o době ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících. Sdružení Wikimedia Česká republika se ale domnívá, že návrh – kromě zhoršení přístupu k dílům pro posluchače – omezí i možnosti autorů svobodné tvorby, což je oblast, kterou v Česku sdružení aktivně podporuje a propaguje.
„Autoři svobodných děl svou tvorbu chápou jako rozšíření spektra běžné kulturní tvorby chráněné copyrightem a nemívají zájem nějak omezovat její pozici. Prodlužování ochrany kulturních děl ale omezuje právo autorů svobodných děl původní již volná díla zpracovávat a způsobem přínosným pro celou společnost je zhodnocovat,“ uvádí se v dopise sdružení. V dopise sdružení také napadá některé argumenty důvodové zprávy Evropské komise, jako že záznamy podléhající autorským právům se prodávají za srovnatelné ceny se záznamy volnými – ty se totiž mohou šířit zcela bezplatně. Dopis rovněž připomíná neblahé důsledky prodloužení platnosti majetkových autorských práv z 50 let na 70 let po smrti autora, jak je nastavila směrnice EU přejatá do českého právního řádu v roce 2000.
S prodloužením počítá návrh novely evropské směrnice, kterou bude v budoucnu projednávat Rada Evropské unie. Ochrana platná prozatím 50 let od zveřejnění se má podle návrhu prodloužit na 95 let. Dosud se Česká republika stavěla proti této změně, ale ministerstvo kultury v březnu své stanovisko přehodnotilo. Návrh směrnice již projednával Senát, který vládě souhlasit s prodloužením ochranné lhůty nedoporučil.
Sdružení Wikimedia Česká republika se zabývá podporou svobodné tvorby, a to zejména na Wikipedii a jejích sesterských projektech. Již v minulosti se zapojilo do veřejné debaty o autorském právu, například svou odpovědí na otázky týkající se tzv. Zelené knihy o autorských právech a podpoře volného pohybu znalostí („Green Paper: Copyright in the Knowledge Economy“, kde mj. zdůraznilo, že podporuje unifikaci evropského autorského práva, pokud jí „nebude využito k tomu, aby se autorskoprávní ochrana ještě více zpřísnila, zvláště proti zájmům autorů, kteří se sami dobrovolně chtějí části svých práv vzdát“. Sdružení se připojilo i k petici za odtajnění dohody ACTA, která se dotýká autorských práv, nebo k Public Domain Manifesto za plnou právní podporu sféry volně dostupných děl v tzv. „public domain“.

Další užitečné informace
Informace o projednávání směrnice v orgánech EU: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=197285
Informace o projednávání směrnice v Senátu PČR: http://www.senat.cz/prezentace/historieHandler.do?op=prepare&id=1359
Informace o projednávání směrnice v Poslanecké sněmovně PČR: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=5&v=VEZ&ct=342&ct1=0
Kontakt
Wikimedia Česká republika: http://www.wikimedia.cz
Michal Reiter: press@wikimedia.cz