Náklady za tvorbu médií pro Wikipedii můžete získat zpět

PRAHA (15. května 2011)
Wikimedia Česká republika spouští grantový projekt, který těm, kdo začnou ve velkém shánět obrázky, zvukové nahrávky a další média pro Wikipedii, může uhradit náklady. Prostředky na něj věnovala nadace Wikimedia Foundation.
I když je od 19. dubna na specializovaném úložišti médií pro Wikipedii a její sesterské projekty Wikimedia Commons nahráno již víc než deset milionů souborů, celá řada jich tam stále chybí a příslušné články na Wikipedii tak jsou bez ilustrujících obrázků anebo bez audionahrávek. Získávání dosud nedostupných médií nebo jejich nové pořizování je jednou z důležitých aktivit, na kterou se zaměřuje i sdružení Wikimedia Česká republika. Zkušenosti z dosavadních jednotlivých projektů menšího rozsahu vedly ke spuštění grantového projektu Mediagrant, který financuje nadace Wikimedia Foundation.
Projekt umožní proplácení nákladů na pořizování fotografií, ilustrací, audionahrávek, videozáznamů a podobně, které by jinak na Wikipedii scházely. Úhrada nákladů není honorářem za práci, té se musí nadále všichni věnovat dobrovolně a bez finanční odměny. Z projektu Mediagrant je možné hradit typicky náklady na jízdné a dopravu, vstupné do objektů, nezbytnou korespondenci a podobně. Ani vlastní finanční pomoc není zadarmo. Ten, kdo bude chtít požádat o uhrazení nákladů, musí počítat s tím, že i na jeho dobrovolnickou aktivitu budou kladeny vyšší nároky proto, aby pořízené soubory byly skutečně využité v projektech Wikimedia a dobře plnily dokumentační úlohu.
Předobrazem projektu byla akce Foto českých obcí, kterou provozovala Wikimedia Česká republika nejprve za finanční podpory Wikimedia Foundation a poté společnosti Dukan Praha. Fotografové, kteří mohli požádat o vrácení nákladů na dopravu, pořídili v průběhu více než jednoho roku na 6,5 tisíce fotografií z obcí na území celé České republiky. Protože se objevily další náměty na podobné akce, nadace Wikimedia Foundation požádala o to, aby byly všechny shrnuté do jednoho obsáhlého grantového projektu. Na vytvoření metodiky celého systému se podíleli zejména někteří členové sdružení Wikimedia Česká republika, nadace je s nimi konzultovala.
Jak to funguje
Každá dokumentační aktivita začíná obvykle nápadem. Když wikipedista vymyslí, jaká zanedbaná oblast by byla ještě třeba pro Wikipedii zdokumentovat, ohlásí toto téma, načrtne popis toho, jaké náklady bude třeba proplácet, a když nebudou proti tématu ani podmínkám námitky ze strany koordinační komise, může se rozjet za fotografováním a nahráváním. Zároveň je vhodné, aby na tuto činnost nalákal i další lidi. Všichni pak mohou podle autorem navržených podmínek vyúčtovat vynaložené prostředky a dostat je zpět. Suma vyhrazená pro jednotlivé aktivity není předem nijak omezena a bude záležet na skutečných nákladech a potřebách. Nadace Wikimedia Foundation předběžně přislíbila, že bude do systému prostředky průběžně doplňovat.
Díky pomoci Wikimedia Foundation disponuje sdružení Wikimedia Česká republika i vlastním profesionálním fotoaparátem, který je po předchozí dohodě možné k pořizování fotografií pro Mediagrantzapůjčit. Je potřeba, aby soubory byly dostatečně popsané a řádně nahrané na Wikimedia Commons. Všechny samozřejmě musejí mít v pořádku autorská práva a jejich autoři musejí souhlasit s uvolněním pod svobodnou licencí Creative Commons.
Informace o projektu Mediagrant jsou k dispozici na stránce http://meta.wikimedia.org/wiki/Mediagrant .
Zájemci mohou vedle vymýšlení nových obsáhlých témat požádat také o jednorázovou finanční pomoc, ať už na úhradu nákladů na pořízení médií, které nespadají pod žádné téma, na náklady vzdělávací akce (v minulosti Wikimedia Česká republika uspořádala fotografické workshopy ke zdokonalování fotografů Wikipedie) nebo na doplnění potřebného vybavení.
Nadace Wikimedia Foundation podpořila podobným obsáhlým grantovým projektem Presentation & Outreach také propagační aktivity sdružení Wikimedia Česká republika. Jestliže se oba grantové projekty v České republice osvědčí, chce jejich model nadace Wikimedia Foundation uplatnit i pro pomoc jiným regionálním sdružením (pobočkám) Wikimedia, aby celkově zjednodušila administrativu grantového financování jejich aktivit.

Další užitečné informace
Mediagrant Wikimedia ČR s podporou Wikimedia Foundation: http://meta.wikimedia.org/wiki/Mediagrant
Kontakt
Wikimedia Česká republika: http://www.wikimedia.cz
Michal Reiter: press@wikimedia.cz
oko Mediagrantu (garanční komise projektu): mg@granty.wikimedia.cz

Fotografie: Fotografie dostupné pod svobodnou licencí, pořízené v rámci projektu Foto českých obcí, který se stal předobrazem Mediagrantu viz http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Photos_of_the_Czech_Municipalities_Photographs_grant