Na prosincové Wikikonferenci se ukáže, kde všude se dá pracovat jako na wiki

PRAHA (Wikimedia Česká republika, 28. listopadu 2010)
V Praze proběhne druhá česká Wikikonference, která se bude věnovat nejen úzce Wikipedii jako loni, ale celé oblasti tzv. wikinomie, jež doporučuje následovat principy otevřenosti a spolupráce v nejrůznějších sférách podnikání, vzdělávání i veřejné správy.
Je možné použít postupy pro tvorbu Wikipedie, která je jedním z nejúspěšnějších webových projektů všech dob, i jinde, třeba i mimo Internet? Ano – a říká se tomu wikinomie. Se zásadami wikinomie a konkrétními příklady z praxe se můžete seznámit na 2. české Wikikonferenci v sobotu 4. prosince na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Konference se bude skládat z dvou běhů prezentací pod hlavičkou Wikinomics Forum 2010 a dalšího společného běhu prezentací, kde se představí Wikimedia a WikiSkripta.
Wikinomie popisuje, jak se na firmách a jejich podnikání projeví, pokud se odváží zapojit do své činnosti uživatele nebo zákazníky. Autory konceptu jsou D. Tapscott a A. D. Williams, jejichž kniha Wikinomie: Jak masová spolupráce mění svět a obchod se v českém překladu objevila nedávno i na českém trhu. Její překladatel Dan Franc bude jedním z řečníků ve čtyřech různých blocích Wikinomics Forum 2010. Praktické zkušenosti přednesou i zástupci velkých obchodních společností Google, ČSOB nebo České televize. Kromě velkých podniků ale dostanou slovo také lidé z vědy, školství nebo státní správy, jejichž činností už také hýbe slovo wiki. Wikinomics Forum 2010 pořádají ÚISK FF UK v Praze, ÚTIA AV ČR, Unisona Studio a GUG.cz.
Vedle toho mohou zájemci navštívit samostatný blok prezentací o Wikipedii, byť ne prvního, tak stále nejúspěšnějšího příkladu wiki-spolupráce na Internetu. Tentokrát budou jednotlivá vystoupení zaměřena především na její komunitu – na její popis, na způsoby řešení jejích vnitřních sporů i na konkrétní jednotlivé příklady její spolupráce. Zmíněny budou i další sesterské projekty Wikimedia.
Ve společném bloku s projekty Wikimedia se představí také WikiSkripta, projekt 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Na nich vznikají ve wiki-spolupráci pedagogů i studentů výukové texty pro potřeby lékařského vzdělávání.
Program konference začíná v 9.00 hodin a skončí před 19. hodinou. Vstup je pro všechny zájemce zdarma.
Další informace:

Pořadatelé:

Kontakt:

  • Josef Šlerka (UISK FF UK)
  • Mgr. Miroslav Langer (Wikimedia Česká republika), press@wikimedia.cz
  • RNDr. Čestmír Štuka, MBA (1.LF UK, WikiSkripta)