V sobotu proběhne první česká Wikikonference

Pětihodinová porce přednášek a prezentací, takový je program první české Wikikonference – tedy konference o Wikipedii a dalších projektech Wikimedia, na kterou vás srdečně zveme. V Malém sále ústřední budovy Městské knihovny v Praze si z nich budete moci vybírat v sobotu 5. prosince od 10 hodin.
Podtitul Wikikonference zní Wikipedie a její zdroje, Wikipedie jako zdroj. Konference se tak zaměří hlavně na to, jak a z jakých zdrojů Wikipedie a další projekty vznikají a jak je nejlepší používat tyto projekty jako hodnotné zdroje informací k nejrůznějším účelům.
Hned v úvodu konference vystoupí médiolog a pedagog PhDr. Milan Šmíd, který uvede Wikipedii do obecného kontextu využívání internetu jako zdroje informací. Otázce správného zdrojování, které je u projektů typu Wikipedie zvlášť významné, představí jeden z účastníků projektu Kvalita, v němž wikipedisté spojují síly speciálně ve snaze o obecné zvyšování kvality Wikipedie.
Bohaté využití Wikipedie umožňuje její tvorba pod tzv. svobodnou licencí. Petr Kadlec, který se aktivně věnoval i přípravě české verze licence Creative Commons, vyloží, jaké jsou autorskoprávní souvislosti přebírání obsahu Wikipedie. Jeden z konkrétních způsobů pak představí Štěpán Bechynský, který připravil speciální aplikaci pro využití obsahu Wikipedie na prezentačním stole Microsoft Surface.
Před přestávkou se ještě představí projekt Wikizdroje, který slouží jako zdroj i pro Wikipedii – jde o archiv volně dostupných textů typu literárních děl, úředních textů a dokumentů a podobně. I ten je k dispozici k volnému užití široké veřejnosti internetových uživatelů.
Druhá polovina konference začne vyhlášením první české soutěže na tvorbu kvalitních encyklopedických hesel. Představena budou jak základní pravidla soutěže, tak její generální partner, který pro oceněné autory věnuje hodnotné ceny.

Logo občanského sdružení Wikimedia Česká republika 

Logo občanského sdružení Wikimedia Česká republika

V další části konference se představí i některé další projekty patřící do široké rodiny Wikimedia. Wikiverzita slouží k svobodné tvorbě vzdělávacích pomůcek a programů. Wikimedia Commons poskytují množství audiovizuálních souborů, v kratších prezentacích budou představeny dva specifické zdroje fotografií: na jedné straně obří dar německé archivní instituce, na druhé dobrovolný projekt českých wikipedistů. Nebude chybět ani prezentace sdružení Wikimedia Česká republika, které za poslední rok realizovalo celou řadu aktivit k propagaci Wikipedie a svobodné tvorby.
Celou konferenci zakončí závěrečná diskuse o budoucnosti Wikipedie. K účasti na ní byli pozváni někteří hosté z řad významných wikipedistů, např. esperantistaMiroslav Malovec, který českou Wikipedii v roce 2002 založil, dále filozof a bývalý děkan FHS UK Praha Prof. Jan Sokol nebo popularizátor kosmonautiky Antonín Vítek.
Konferenci pořádají sdružení Wikimedia Česká republikaMěstská knihovna v Praze. Prakticky všechny body programu jsou vhodné jak pro zájemce o tvorbu Wikipedie, tak pro zájemce o možnosti využívání jejího obsahu k nejrůznějším účelům.
Další informace naleznete na adrese http://www.wikikonference.cz.

Program konference

 • 10:00 Zahájení
 • 10:10 Milan Šmíd (FSV UK Praha): Informační zdroje na internetu a jejich využití
 • 10:50 Michal Klajban: Wikiprojekt Kvalita – Zdroje u Dobrých a Nejlepších článků
 • 11:10 Petr Kadlec: Licencování Wikipedie – Obsah Wikipedie z hlediska autorského práva
 • 11:50 Štěpán Bechynský (Microsoft ČR): Z Wikipedie na Microsoft Surface aneb hledejte na Wikipedii pomocí rukou
 • 12:10 Wikizdroje

12:30 přestávka

 • 13:00 Vyhlášení soutěže o Ceny za rozvoj české Wikipedie
 • 13:20 Jan Lochman: Wikiverzita – Nová perspektiva ve vzdělávání
 • 14:00 Miroslav Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons
 • 14:20 Petr Brož: Zdroj fotografií pro Wikimedia Commons – Fotografie českých obcí
 • 14:40 Petr Novák: Wikimedia Česká republika
 • 15:20 Miroslav Langer: Wikimedium – První český časopis o Wikipedii
 • 15:30 Závěrečná diskuse: Budoucnost české Wikipedie a wikikonferencí

Wikipedie a její sesterské projekty

Česká Wikipedie patří mezi největší českojazyčné encyklopedie. S počtem více než 142 tisíc hesel je momentálně osmnáctá největší mezi všemi jazykovými verzemi Wikipedie. Denní počet editací se v poslední době zvýšil a dosahuje zhruba 7500, denně vzniká kolem 160 nových článků. Návštěvnost české hlavní strany v listopadu dosahuje průměrně 94 000 denních přístupů.
Své příznivce a autory dál lákají i další české wiki provozované nadací Wikimedia Foundation. Rapidní nárůst pokračuje u jazykového Wikislovníku, který se již blíží 13 000 hesel. Knihovna děl nevázaných autorským právem Wikizdroje v září překročila 10 000 webových stránek historických dokumentů a literárních děl.
I nejmladší projekty WikizprávyWikiverzita si našly své místo v rodině Wikimedia a přiřadily se svou velikostí vedle Wikiknih.

Kontakty

 • Petr Novák, předseda sdružení Wikimedia Česká republika
 • Miroslav Langer, místopředseda sdružení Wikimedia Česká republika, mediální aktivity
 • poštovní adresa: Wikimedia Česká republika, Lidická 291/40, 150 00 Praha 5-Smíchov
 • e-mail: wm-cz@wikimedia.org
 • web: http://www.wikimedia.cz

Slovníček

Wikimedia Foundation
Americká nadace, jejímž cílem je shromažďovat a rozvíjet svobodný obsah sloužící ke vzdělávání a šířit jej po celém světě, aby byl navždy bezplatně dostupný pro každého. Vznikla 20. června 2003 jako nezisková charitativní organizace se sídlem na Floridě, aby zabezpečila chod již existujících projektů. Spravuje projekty Wikipedie, Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikisource, Wikimedia Commons, Wikizprávy, Wikiverzita a Wikidruhy, které všechny běží pod systémem MediaWiki. Nadace podporuje vytváření sítě stejně zaměřených nezávislých sdružení dobrovolníků v jednotlivých zemích, tzv. poboček (anglicky „chapters“). V současnosti s ní spolupracuje 27 poboček po celém světě (např. v Německu, Polsku, Francii, na Tchaj-wanu, ve Spojeném království, Austrálii nebo v Argentině), chystají se i další, včetně místních poboček v jednotlivých státech USA.
Wikimedia Česká republika
České občanské sdružení, které má společné cíle s Wikimedia Foundation, podporuje její projekty a pro území České republiky je její oficiálně uznanou pobočkou. Vzniklo 6. března 2008.

Projekty Wikimedia Foundation:

Wikicitáty (anglicky Wikiquote)
Shromažďují často citované výroky pronesené osobnostmi nebo pocházející z uměleckých děl, a rovněž přísloví, úsloví, rčení, pranostiky, jazykolamy apod. Wikicitáty byly založeny v druhé polovině roku 2003, jejich česká verze pak 21. srpna 2004.
Wikidruhy (anglicky Wikispecies)
Odborný biologický projekt vytvářející katalog biologických druhů a jejich taxonomické klasifikace. Jeho cílem je zmapovat všechny druhy popsané ve vědeckých publikacích. Oficiálně byl zahájen 14. září 2004.
Wikiknihy (anglicky Wikibooks)
Vytváření svobodných učebnic, návodů, manuálů a jiných textů (např. kuchařky) ke sdílení vědomostí. Byl založen 10. července 2003, česká verze ve druhé polovině roku 2004.
Wikimedia Commons (zkráceně jen Commons)
Slouží pro všechny projekty Wikimedia Foundation jako společné mnohojazyčné úložiště svobodného multimediálního obsahu. Obsahuje především obrázky a zvukové soubory, ale také videa a dokumenty. Veškeré soubory jsou buď volnými díly nebo dostupné pod některou ze svobodných licencí. Projekt byl zahájen 7. září 2004 s cílem redukovat opakované ukládání téhož obsahu v mnoha projektech a od té doby nashromáždil již přes 5,5 milionu volně šiřitelných souborů.
Wikipedie (anglicky Wikipedia)
Otevřená encyklopedie, kterou může každý editovat a jejíž obsah může kdokoliv svobodně použít pod podmínkami licence GNU Free Documentation License a nově také pod podmínkami licenceCreative Commons Uveďte autora/Zachovejte licenci. Její kořeny sahají do roku 2000, kdy Jimmy Wales se svou společností Bomis založil internetovou encyklopedii Nupedia. Jejím šéfredaktorem byl Larry Sanger a editory odborníci z jednotlivých oborů. Náklady a množství času vynaložené na jeden článek byly extrémně vysoké, a tak v lednu 2001 vznikl projekt Wikipedia s cílem vyzkoušet, zda spolupráce čtenářů v prostředí wiki nepřinese lepší výsledky. Do konce roku Wikipedia snadno překonala mateřský projekt, dosáhla zhruba 20 000 článků a 18 jazykových verzí. Dnes je Wikipedie, mající přes 14 milionů článků ve více než 250 jazycích, nejaktuálnější, nejrychleji rostoucí a největší encyklopedií na světě. Česká jazyková verze vznikla 3. května 2002. Zpočátku její obsah přibýval jen pomalu, v polovině února 2003 měla pouhých 39 článků, ale 20. října 2003 už dosáhla hranice 1000 článků, 26. května 2005 překonala 10 000 (tisková zpráva), 18. listopadu 2006 pak 50 000 (tisková zpráva) a stotisícího článku dosáhla 19. června 2008.
Wikislovník (anglicky Wiktionary)
Mnohojazyčný slovník věnující se z jazykového hlediska jednotlivým slovům. Hesla na něm popisují různé aspekty daného slova – obsahují stručné definice jednotlivých významů, výslovnost, etymologii, skloňování, výpis synonym, ustálené obraty, překlady do jiných jazyků atd. Každá jazyková verze se snaží popsat všechna slova ze všech jazyků se zvláštním zřetelem ke svému. Projekt vznikl 12. prosince 2002, česká verze 12. srpna 2004.
Wikiverzita (anglicky Wikiversity)
Tvorba a koordinace využívání volně dostupných výukových jednotek (hodin, kurzů, projektů atd.) pro všechny věkové skupiny, včetně předškolní výuky nebo celoživotního vzdělávání. Na rozdíl od většiny ostatních projektů podporuje kromě shromažďování už existujících poznatků také výzkum nových. Wikiverzita je otevřena všem, kteří se chtějí vzdělávat a organizovat výuku v rámci wiki prostředí a softwaru MediaWiki, přičemž neklade formální bariéry, nerozlišuje mezi učiteli a studenty a neudílí vysvědčení a certifikáty. Příprava projektu začala již v roce 2003 a jeho experimentální provoz oficiálně začal 15. srpna 2006. Česká verze zahájila činnost 26. května 2008.
Wikizdroje (anglicky Wikisource)
On-line knihovna podobná Projektu Gutenberg shromažďující původní dokumenty nechráněné autorským právem nebo dostupné pod svobodnými licencemi, jež mohou být užitečné nebo vhodně ilustrovat obsah ostatních projektů. Počátek projektu lze vysledovat do roku 2003; prošel několika změnami názvu a domény, až se 24. července 2004 oboje ustálilo na Wikisource. Brzy poté se objevily první příspěvky i do české verze, ta však svou vlastní subdoménu dostala až 29. března 2006.
Wikizprávy (anglicky Wikinews)
Projekt otevřeného zpravodajství Wikimedia Foundation, slibující přinášet relevantní, nezaujaté a zajímavé zprávy. Na rozdíl od většiny ostatních projektů užívá místo GFDL licenci Creative Commons Attribution (CC-BY). Beta fáze projektu byla zahájena po krátkém období příprav v prosinci 2004. Česká verze dostala vlastní subdoménu 26. května 2008.
MediaWiki
Systém pro správu obsahu, na němž běží všechny wiki projekty Wikimedia Foundation. Je napsán v jazyce PHP, pro ukládání dat využívá databáze MySQL a distribuován je jako open source pod licencí GPL. Jeho původní verzi vytvořil Magnus Manske speciálně pro Wikipedii, která na tento systém přešla 25. ledna 2002 ze systému UseModWiki. MediaWiki je v současné době široce používána na tisících internetových stránek po celém světě. Její výhodou je jednoduchost, zaznamenávání všech změn a možnost propojení s velkými wiki projekty.
wiki
Webový server umožňující svým čtenářům vytváření nového a změnu stávajícího obsahu pomocí zjednodušeného značkovacího jazyka op
timalizovaného pro rychlé editování.

Ilustrační obrázky
Ilustrační obrázky jsou volně použitelné pod licencí/licencemi uvedenou/uvedenými na stránce s podrobnostmi o daném obrázku za předpokladu splnění podmínek uvedených tamtéž.


Informace o autorských právech k dalším materiálům:
Loga
Autorská práva k logům drží Wikimedia Foundation. Zatím existuje pouze neoficiální návrh zásad pro používání třetími stranami. Použití loga v rámci seriózního informování o tiskové zprávě je zcela v souladu jak s navrženými zásadami, tak i s principy amerického autorského práva.