Wikimedia Česká republika má jasno o činnosti v letošním roce

Občanské sdružení Wikimedia Česká republika 11. března 2009 schválilo plán činnosti a rozpočet na rok 2009. Soupis aktivit odpovídá cílům sdružení – zjednodušovat dostupnost všeobecných a odborných informací ze všech oblastí lidského vědění i činností a podporovat a šířit svobodnou tvorbu, zejména díla, která je možno svobodně užívat a modifikovat. Wikimedia Česká republika na území celé ČR podporuje a propaguje projekty Wikimedia Foundation, jako je třeba všeobecná encyklopedie Wikipedie.

Logo občanského sdružení Wikimedia Česká republika 

Logo občanského sdružení Wikimedia Česká republika

Plánované příjmy rozpočtu pocházejí ze čtyř pětin z nefinančních darů sponzorů a dárců, ostatní příjmy představují dary finanční a členské příspěvky. Přímé náklady na provoz sdružení dosahují jen 2,5 % nákladů, všechny ostatní prostředky jsou určeny na zajištění činnosti sdružení v souladu s jeho cíli. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný.
Sdružení v těchto dnech navíc podává nadaci Wikimedia Foundation žádosti o poskytnutí několika finančních grantů na konkrétní projekty podpory svobodné tvorby, které podle předpokladů vedení sdružení mohou navýšit objem rozpočtu až na dvojnásobek; výše grantů bude dána rozhodnutím správní rady Wikimedia Foundation.
V plánu činnosti jsou například propagace Wikipedie a jejích sesterských projektů na výstavách LinuxExpo, Svět knihy a dalších, zajištění právní podpory pro potřeby tvorby Wikipedie, dalších projektů Wikimedia Foundation a svobodné tvorby vůbec a další různorodá pomoc uživatelům a autorům svobodných děl. Sdružení navazuje styky s obdobnými zahraničními organizacemi za cílem předávání zkušeností z tvorby projektů; vrcholem bude účast a představení sdružení na světové konferenciWikimania 2009. Na podzim proběhne první česká wikikonference, na níž se budou dobrovolní přispěvatelé projektů dělit o své poznatky a náměty, takové konference pořádají s úspěchem obdobné organizace v Evropě i v zámoří.
Občanské sdružení Wikimedia Česká republika vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR 6. března 2008. V prvních měsících po vzniku se věnovalo především administrativním činnostem souvisejícím se založením, zapojilo se ale také už připomínkami do přípravy české verze svobodných licencí Creative Commons a vypracovalo otevřený dopis, jímž se Wikimedia Česká republika zúčastnila veřejné diskuse nad dokumentem Evropské komise Zelená kniha – autorské právo ve znalostní ekonomice. Sdružení získalo první partnery – společnost Active 24, s. r. o. pro zajištění chodu internetových domén (např. wikipedie.cz, wikislovnik.cz, wikiverzita.cz nebo wikizpravy.cz) aCounsel, Koutná & Slušná, advokátní kancelář v. o. s. pro zajištění právní podpory autorům projektů.
Mezi nejzajímavější projekty, pro něž chce Wikimedia Česká republika získat finanční podporu od Wikimedia Foundation, patří například projekt Foto českých obcí zaměřený na doplňování svobodně šiřitelného obrazového materiálu pro články o více než šesti tisících českých obcích na Wikipedii, projekt Vědecká a odborná fotografie, který chce na základě spolupráce s odbornými pracovišti podobně doplňovat obrazovou dokumentaci pro odborná témata. Sdružení rovněž požádá o pomoc při získání materiálního vybavení potřebného pro svou činnost.

Chcete vědět víc o Wikipedii? Navštivte nás, nebo si nás pozvěte!

Člen Wikimedia Česká republika představuje Wikipedii a její fungování účastníkům prezentace na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně 

Člen Wikimedia Česká republika představuje Wikipedii a její fungování účastníkům prezentace na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně

Wikipedie je významný projekt, který právem přitahuje pozornost, přesto o něm veřejnost má často velmi zkreslené informace. Wikimedia Česká republika představí Wikipedii a její sesterské projekty 15. a 16. dubna 2009 na výstavě LinuxExpo, kde bude možné navštívit její stánek a 15. dubna od 12:30 hodin vyslechnout přednášku o projektech a o systému MediaWiki, open source wiki softwaru využívaného Wikipedií i stovkami webů jiných provozovatelů.
Na veřejném představení české verze otevřených licencí Creative Commons, jehož příprav se sdružení aktivně zúčastnilo, vystoupí 16. dubna 2009 zástupce Wikimedia Česká republika s příspěvkem o otázkách licencování obsahu projektů Wikimedia.
Pro organizace a firmy nabízí Wikimedia Česká republika prezentace týkající se Wikipedie a dalších projektů Wikimedia i v jejich vlastních prostorech. V průběhu měsíců února a března využily například 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Astronomický ústav Akademie věd České republiky nebo Katedra teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně možnosti vyslechnout prezentace o tom, jak projekty fungují, jak je možné do jejich obsahu zasahovat a přispívat, k čemu je možné je nejlépe využívat a jak jsou důvěryhodné. Zájem o prezentace z okruhu České astronomické společnosti neutuchá a v plánu jsou další dvě vystoupení v průběhu nejbližších měsíců.
Několik zajímavostí o Wikipedii se mohli dovědět i posluchači Českého rozhlasu Leonardo v pořadu Nebeský cestopis, který stanice odvysílala 21. února a který je i nyní k dispozici k poslechu v jejím internetovém archivu Rádio na přání.

Wikipedie a její sesterské projekty

Česká Wikipedie patří mezi největší českojazyčné encyklopedie. Její velikost překročila v únoru 2009 120 tisíc článků a je momentálně devatenáctá největší mezi všemi jazykovými verzí Wikipedie. Denní počet editací narostl od loňského června přibližně o jednu sedminu na 4000, počet článků narůstá od Nového roku průměrným tempem téměř o devadesát denně. Návštěvnost české hlavní strany se za stejné období zvýšila rovněž asi o sedminu na 80 000 denních přístupů.
Své příznivce a autory dál lákají i další české wiki provozované nadací Wikimedia Foundation. Rapidní nárůst pokračuje u jazykového Wikislovníku, který v krátkém období devíti měsíců zdvojnásobil počet svých hesel na více než 6000. Knihovna děl nevázaných autorským právem Wikisource již obsahuje více než 8000 historických dokumentů a literárních děl.
I nejmladší projekty WikizprávyWikiverzita si našly své místo mezi rodinou Wikimedia. Wikizprávy již přesáhly 600 zpráv převážně z Česka, Evropy, Ruska, Číny a Spojených států.

Kontakty

  • Petr Novák, předseda sdružení Wikimedia Česká republika
  • Miroslav Langer, místopředseda sdružení Wikimedia Česká republika
  • poštovní adresa: Wikimedia Česká republika, Lidická 291/40, 150 00 Praha 5-Smíchov
  • e-mail: wm-cz_AT_wikimedia.org
  • web: www.wikimedia.cz

Slovníček

Wikimedia Foundation
Americká nadace, jejímž cílem je shromažďovat a rozvíjet svobodný obsah sloužící ke vzdělávání a šířit jej po celém světě, aby byl navždy bezplatně dostupný pro každého. Vznikla 20. června 2003 jako nezisková charitativní organizace se sídlem na Floridě, aby zabezpečila chod již existujících projektů. Spravuje projekty Wikipedie, Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikisource, Wikimedia Commons, Wikizprávy, Wikiverzita a Wikidruhy, které všechny běží pod systémem MediaWiki. Nadace podporuje vytváření sítě stejně zaměřených nezávislých sdružení dobrovolníků v jednotlivých zemích, tzv. poboček (anglicky „chapters“). V současnosti s ní spolupracuje 22 poboček po celém světě (např. v Německu, Polsku, Francii, na Tchaj-wanu, ve Spojeném království, Austrálii nebo v Argentině), chystají se i další, včetně místních poboček v jednotlivých státech USA.
Wikimedia Česká republika
České občanské sdružení, které má společné cíle s Wikimedia Foundation, podporuje její projekty a pro území České republiky je její oficiálně uznanou pobočkou. Vzniklo 6. března 2008.

Projekty Wikimedia Foundation:

Wikicitáty (anglicky Wikiquote)
Shromažďují často citované výroky pronesené osobnostmi nebo pocházející z uměleckých děl, a rovněž přísloví, úsloví, rčení, pranostiky, jazykolamy apod. Wikicitáty byly založeny v druhé polovině roku 2003, jejich česká verze pak 21. srpna 2004.
Wikidruhy (anglicky Wikispecies)
Odborný biologický projekt vytvářející katalog biologických druhů a jejich taxonomické klasifikace. Jeho cílem je zmapovat všechny druhy popsané ve vědeckých publikacích. Oficiálně byl zahájen 14. září 2004.
Wikiknihy (anglicky Wikibooks)
Vytváření svobodných učebnic, návodů, manuálů a jiných textů (např. kuchařky) ke sdílení vědomostí. Byl založen 10. července 2003, česká verze ve druhé polovině roku 2004.
Wikimedia Commons (zkráceně jen Commons)
Slouží pro všechny projekty Wikimedia Foundation jako společné mnohojazyčné úložiště svobodného multimediálního obsahu. Obsahuje především obrázky a zvukové soubory, ale také videa a dokumenty. Veškeré soubory jsou buď volnými díly nebo dostupné pod některou ze svobodných licencí. Projekt byl zahájen 7. září 2004 s cílem redukovat opakované ukládání téhož obsahu v mnoha projektech a od té doby nashromáždil již přes čtyři miliony volně šiřitelných souborů.
Wikipedie (anglicky Wikipedia)
Otevřená encyklopedie, kterou může každý editovat a jejíž obsah může kdokoliv svobodně použít pod podmínkami licence GNU Free Documentation License. Její kořeny sahají do roku 2000, kdy Jimmy Wales se svou společností Bomis založil internetovou encyklopedii Nupedia. Jejím šéfredaktorem byl Larry Sanger a editory odborníci z jednotlivých oborů. Náklady a množství času vynaložené na jeden článek byly extrémně vysoké, a tak v lednu 2001 vznikl projekt Wikipedia s cílem vyzkoušet, zda spolupráce čtenářů v prostředí wiki nepřinese lepší výsledky. Do konce roku Wikipedia snadno překonala mateřský projekt, dosáhla zhruba 20 000 článků a 18 jazykových verzí. Dnes je Wikipedie, mající přes 10 milionů článků ve více než 250 jazycích, nejaktuálnější, nejrychleji rostoucí a největší encyklopedií na světě. Česká jazyková verze vznikla 3. května 2002. Zpočátku její obsah přibýval jen pomalu, v polovině února 2003 měla pouhých 39 článků, ale 20. října 2003 už dosáhla hranice 1000 článků, 26. května 2005 překonala 10 000 (tisková zpráva), 18. listopadu 2006 pak 50 000 (tisková zpráva) a stotisícího článku dosáhla 19. června 2008.
Wikislovník (anglicky Wiktionary)
Mnohojazyčný slovník věnující se z jazykového hlediska jednotlivým slovům. Hesla na něm popisují různé aspekty daného slova – obsahují stručné definice jednotlivých významů, výslovnost, etymologii, skloňování, výpis synonym, ustálené obraty, překlady do jiných jazyků atd. Každá jazyková verze se snaží popsat všechna slova ze všech jazyků se zvláštním zřetelem ke svému. Projekt vznikl 12. prosince 2002, česká verze 12. srpna 2004.
Wikiverzita (anglicky Wikiversity)
Tvorba a koordinace využívání volně dostupných výukových jednotek (hodin, kurzů, projektů atd.) pro všechny věkové skupiny, včetně předškolní výuky nebo celoživotního vzdělávání. Na rozdíl od většiny ostatních projektů podporuje kromě shromažďování už existujících poznatků také výzkum nových. Wikiverzita je otevřena všem, kteří se chtějí vzdělávat a organizovat výuku v rámci wiki prostředí a softwaru MediaWiki, přičemž neklade formální bariéry, nerozlišuje mezi učiteli a studenty a neudílí vysvědčení a certifikáty. Příprava projektu začala již v roce 2003 a jeho experimentální provoz oficiálně začal 15. srpna 2006. Česká verze zahájila činnost 26. května 2008.
Wikizdroje (anglicky Wikisource)
On-line knihovna podobná Projektu Gutenberg shromažďující původní dokumenty nechráněné autorským právem nebo dostupné pod svobodnými licencemi, jež mohou být užitečné nebo vhodně ilustrovat obsah ostatních projektů. Počátek projektu lze vysledovat do roku 2003; prošel několika změnami názvu a domény, až se 24. července 2004 oboje ustálilo na Wikisource. Brzy poté se objevily první příspěvky i do české verze, ta však svou vlastní subdoménu dostala až 29. března 2006.
Wikizprávy (anglicky Wikinews)
Projekt otevřeného zpravodajství Wikimedia Foundation, slibující přinášet relevantní, nezaujaté a zajímavé zprávy. Na rozdíl od většiny ostatních projektů užívá místo GFDL licenci Creative Commons Attribution (CC-BY). Beta fáze projektu byla zahájena po krátkém období příprav v prosinci 2004. Česká verze dostala vlastní subdoménu 26. května 2008.
MediaWiki
Systém pro správu obsahu, na němž běží všechny wiki projekty Wikimedia Foundation. Je napsán v jazyce PHP, pro ukládání dat využívá databáze MySQL a distribuován je jako open source pod licencí GPL. Jeho původní verzi vytvořil Magnus Manske speciálně pro Wikipedii, která na tento systém přešla 25. ledna 2002 ze systému UseModWiki. MediaWiki je v současné době široce používána na tisících internetových stránek po celém světě. Její výhodou je jednoduchost, zaznamenávání všech změn a možnost propojení s velkými wiki projekty.
wiki
Webový server umožňující svým čtenářům vytváření nového a změnu stávajícího obsahu pomocí zjednodušeného značkovacího jazyka optimalizovaného pro rychlé editování.

Celý text této tiskové zprávy je uvolněn jako volné dílo (do public domain). To platí po celém světě. V právních řádech, kde takové uvolnění není ze zákona možné, poskytují autoři komukoliv práva použít toto dílo jakýmkoliv způsobem bez dalších podmínek, ledaže by takové podmínky vyžadoval zákon.
Informace o autorských právech k dalším materiálům:
Loga
Autorská práva k logům drží Wikimedia Foundation. Zatím existuje pouze neoficiální návrh zásad pro používání třetími stranami. Použití loga v rámci seriózního informování o tiskové zprávě je zcela v souladu jak s navrženými zásadami, tak i s principy amerického autorského práva.

Ilustrační obrázky
Ilustrační obrázky jsou volně použitelné pod licencí/licencemi uvedenou/uvedenými na stránce s podrobnostmi o daném obrázku za předpokladu splnění podmínek uvedených tamtéž.