Česká Wikipedie má 100 000 článků

Wikimedia Česká republika oznámila dosažení hranice 100 000 článků na české verzi Wikipedie (http://cs.wikipedia.org), svobodné a otevřené on-line encyklopedie provozované nadací Wikimedia Foundation. Česká Wikipedie tento mezník překročila 19. června 2008 a stala se 21. jazykovou verzí, které se to podařilo. Vzhledem k technické obtížnosti jednoznačného určení byl za jubilejní článek vybrán Vlajka Vanuatu.
Dosažení magické hranice 100 000 článků bylo v počátcích i hlavním cílem anglické Wikipedie, která ji překonala již 21. ledna 2003 po dvou letech činnosti. Anglická Wikipedie(http://en.wikipedia.org) dodnes zaujímá s více než 2,4 milionu článků první místo mezi více než 250 jazykovými verzemi. Ty celkem nashromáždily přes 10,5 milionu článků (tisková zpráva k dosažení 10 milionů), což činí Wikipedii největší encyklopedií světa. Hnací silou růstu se stávají menší wiki, u nichž počet článků narůstá až exponenciálně, zatímco ty zavedenější kladou stále větší důraz na kvalitu namísto bezpodmínečné kvantity. Na české Wikipedii během posledního čtvrtroku proběhlo denně v průměru kolem 3500 editací a každý den přibylo téměř 100 článků.

Diplom a věcné ceny za úspěch v anketě Czech Open Source 2008 

Diplom a věcné ceny za úspěch v anketě Czech Open Source 2008

Těchto úspěchů by nemohlo být dosaženo bez zájmu čtenářů, které si Wikipedie za léta své činnosti získala. Server Alexa hodnotí Wikipedii jako 7.–8. nejnavštěvovanější web světa, přičemž více než polovina návštěvníků směřuje na anglickou verzi, jejíž hlavní stránka má každý den kolem 5 milionů přístupů. Česká hlavní strana zaznamenává v průměru asi 70 000 přístupů denně. O přízni čtenářů svědčí také výsledky ankety Czech Open Source, kde česká Wikipedie nedávno obhájila v hlasování veřejnosti prvenství v kategorii Projekt roku.
Komunita české Wikipedie usiluje nejen o nárůst počtu článků, ale i o zvyšování jejich kvality. Je dbáno na to, aby nedocházelo k porušování autorských práv, a stále silnější důraz se klade na faktickou správnost, ověřitelnost a uvádění věrohodných zdrojů. Cesta k naplnění těchto požadavků vede přes zapojení více editorů do práce nad jedním článkem a zvyšování míry jejich spolupráce. Hlavním motorem těchto snah na české Wikipedii je WikiProjekt Kvalita. Dlouhodobým záměrem je dosáhnout takové kvality vybraného obsahu, aby jej bylo možno vydat i na DVD, což je i jedním z cílů nově založeného občanského sdružení Wikimedia Česká republika. V této oblasti je nejdále německá Wikipedie, které se v kvalitě článků podařilo překonat i prestižní papírovou encyklopedii Brockhaus; publikovala též několik DVD a připravuje dokonce vydání knižní verze.

Sesterské české projekty

Portfolio českých wiki provozovaných nadací Wikimedia Foundation letos dokompletovaly WikizprávyWikiverzita – obě wiki obdržely vlastní doménu 26. května 2008, jejich příprava však byla delší.
První editace Wikizpráv na Wikimedia Incubatoru (prostor pro vznik nových projektů) byla provedena 26. prosince 2007. Po dvou měsících dosáhly Wikizprávy 100 zpráv a nyní jich mají více než 170. Nejvíce zpráv se zatím týká území České republiky, záměrem projektu je však zprostředkovat dění z celého světa.
Česká Wikiverzita se 26. května 2008 po více než roční přípravné fázi zařadila mezi 9 existujících jazykových verzí tohoto projektu. Stejně jako ostatní se nachází v experimentální fázi, kdy se v rámci jednotlivých projektů hledají nové způsoby výuky a probíhá vzájemná synchronizace. Česká verze se od počátku otvírá širokému spektru studentů od předškolní výuky po celoživotní vzdělávání a nezapomíná ani na výzkum. Klade důraz na dialog mezi studenty a organizátory kurzů. Současní uživatelé se snaží využít dostupné druhy médií a vytvořit zajímavé a někdy i zábavné výukové jednotky, aby případné zájemce dostatečně zaujaly. Chtějí potlačovat tradiční nechuť ke studiu; vidí šanci vyplnit mezery v e-learnigu žáků základních škol, výuce angličtiny a v odbourávání bariér pro skupiny, pro něž je určitý typ studia nesnadno dostupný.
Nezahálejí ani další sesterské projekty české Wikipedie. Dva z nich v nedávné době dosáhly kulatých mezníků – Wikislovník má od 8. června 2008 přes 3000 heselWikicitáty překonaly 24. května 2008 první tisícovku. Od 18. listopadu 2006, kdy česká Wikipedie dosáhla 50 000 článků, rostl každý ze sesterských projektů rychleji než ona, nejúspěšnější byl Wikisource, který svůj obsah téměř zpětinásobil na současných bezmála 5000 stránek.

Wikimedia Česká republika zahajuje svou činnost

Logo občanského sdružení Wikimedia Česká republika 

Logo občanského sdružení Wikimedia Česká republika

V sobotu 31. května proběhla v prostorách Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově ustavující Valná hromada občanského sdružení Wikimedia Česká republika. Ukončila tak přípravy a odstartovala činnost organizace, která má pomáhat k propagaci a rozvoji projektů nadace Wikimedia Foundation(http://wikimediafoundation.org) (zkráceně projektů Wikimedia), zvláště Wikipedie a dalších přidružených aktivit.
Cílem sdružení je zjednodušovat dostupnost všeobecných a odborných informací ze všech oblastí lidského vědění i činností a podporovat a šířit svobodnou tvorbu, zejména díla, která je možno svobodně užívat a modifikovat. Sdružení chce také na území celé republiky podporovat a propagovat projekty Wikimedia. Konkretizace činnosti je nejbližším úkolem nově zvolené Rady sdružení.
V čele sdružení je Rada, do níž byli Valnou hromadou zvoleni čtyři členové. Předsedou sdružení se stal Petr Novák, na projektech Wikimedia užívající přezdívku che.
Sdružení bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR dne 6. března 2008. Správní rada Wikimedia Foundation na svém zasedání označila sdružení za organizaci, jejíž cíle jsou společné s cíli nadace, a vyjádřila souhlas s tím, aby sdružení na území České republiky hájilo zájmy nadace a plnilo další funkce vyplývající ze statusu její pobočky. Forma spolupráce mezi sdružením a nadací bude dále upravena dvoustrannou smlouvou. Wikimedia Česká republika nebude zasahovat do obsahu Wikipedie a dalších projektů a není za něj ani právně odpovědná.
Kontakty:

předseda
Petr Novák, předseda sdružení Wikimedia Česká republika
poštovní adresa
Wikimedia Česká republika, Lidická 291/40, 150 00 Praha 5-Smíchov
e-mail
wm-cz_AT_wikimedia.org

Slovníček

Wikimedia Foundation
Americká nadace, jejímž cílem je shromažďovat a rozvíjet svobodný obsah sloužící ke vzdělávání a šířit jej po celém světě, aby byl navždy bezplatně dostupný pro každého. Vznikla 20. června 2003 jako nezisková charitativní organizace se sídlem na Floridě, aby zabezpečila chod již existujících projektů. Spravuje projekty Wikipedie, Wikislovník, Wikicitáty, Wikiknihy, Wikisource, Wikimedia Commons, Wikizprávy, Wikiverzita a Wikidruhy, které všechny běží pod systémem MediaWiki. Nadace podporuje vytváření sítě stejně zaměřených nezávislých sdružení dobrovolníků v jednotlivých zemích, tzv. poboček (anglicky „chapters“). V současnosti s ní spolupracuje šestnáct poboček po celém světě (např. v Německu, Polsku, Francii, na Tchaj-wanu, ve Spojeném království, Austrálii nebo v Argentině), chystají se i další, včetně místních poboček v jednotlivých státech USA.
Wikimedia Česká republika
České občanské sdružení, které má společné cíle s Wikimedia Foundation, podporuje její projekty a pro území České republiky je její oficiálně uznanou pobočkou. Vzniklo 6. března 2008.

Projekty Wikimedia Foundation:

Wikicitáty (anglicky Wikiquote)
Shromažďují často citované výroky pronesené osobnostmi nebo pocházející z uměleckých děl, a rovněž přísloví, úsloví, rčení, pranostiky, jazykolamy apod. Wikicitáty byly založeny v druhé polovině roku 2003, jejich česká verze pak 21. srpna 2004.
Wikidruhy (anglicky Wikispecies)
Odborný biologický projekt vytvářející katalog biologických druhů a jejich taxonomické klasifikace. Jeho cílem je zmapovat všechny druhy popsané ve vědeckých publikacích. Oficiálně byl zahájen 14. září 2004.
Wikiknihy (anglicky Wikibooks)
Vytváření svobodných učebnic, návodů, manuálů a jiných textů (např. kuchařky) ke sdílení vědomostí. Byl založen 10. července 2003, česká verze ve druhé polovině roku 2004.
Wikimedia Commons (zkráceně jen Commons)
Slouží pro všechny projekty Wikimedia Foundation jako společné mnohojazyčné úložiště svobodného multimediálního obsahu. Obsahuje především obrázky a zvukové soubory, ale také videa a dokumenty. Veškeré soubory jsou buď volnými díly nebo dostupné pod některou ze svobodných licencí. Projekt byl zahájen 7. září 2004 s cílem redukovat opakované ukládání téhož obsahu v mnoha projektech a od té doby nashromáždil již přes 2,9 milionu volně šiřitelných souborů.
Wikipedie (anglicky Wikipedia)
Otevřená encyklopedie, kterou může každý editovat a jejíž obsah může kdokoliv svobodně použít pod podmínkami licence GNU Free Documentation License. Její kořeny sahají do roku 2000, kdy Jimmy Wales se svou společností Bomis založil internetovou encyklopedii Nupedia. Jejím šéfredaktorem byl Larry Sanger a editory odborníci z jednotlivých oborů. Náklady a množství času vynaložené na jeden článek byly extrémně vysoké, a tak v lednu 2001 vznikl projekt Wikipedia s cílem vyzkoušet, zda spolupráce čtenářů v prostředí wiki nepřinese lepší výsledky. Do konce roku Wikipedia snadno překonala mateřský projekt, dosáhla zhruba 20 000 článků a 18 jazykových verzí. Dnes je Wikipedie, mající přes 10 milionů článků ve více než 250 jazycích, nejaktuálnější, nejrychleji rostoucí a největší encyklopedií na světě. Česká jazyková verze vznikla 3. května 2002. Zpočátku její obsah přibýval jen pomalu, v polovině února 2003 měla pouhých 39 článků, ale 20. října 2003 už dosáhla hranice 1000 článků, 26. května 2005 překonala 10 000 (tisková zpráva), 18. listopadu 2006 pak 50 000 (tisková zpráva) a stotisícího článku dosáhla 19. června 2008.
Wikislovník (anglicky Wiktionary)
Mnohojazyčný slovník věnující se z jazykového hlediska jednotlivým slovům. Hesla na něm popisují různé aspekty daného slova – obsahují stručné definice jednotlivých významů, výslovnost, etymologii, skloňování, výpis synonym, ustálené obraty, překlady do jiných jazyků atd. Každá jazyková verze se snaží popsat všechna slova ze všech jazyků se zvláštním zřetelem ke svému. Projekt vznikl 12. prosince 2002, česká verze 12. srpna 2004.
Wikisource
On-line knihovna podobná Projektu Gutenberg shromažďující původní dokumenty nechráněné autorským právem nebo dostupné pod svobodnými licencemi, jež mohou být užitečné nebo vhodně ilustrovat obsah ostatních projektů. Počátek projektu lze vysledovat do roku 2003; prošel několika změnami názvu a domény, až se 24. července 2004 oboje ustálilo na Wikisource. Brzy poté se objevily první příspěvky i do české verze, ta však svou vlastní subdoménu dostala až 29. března 2006. V červnu 2008 se počet stránek na české mutaci blížil pěti tisícům.
Wikiverzita (anglicky Wikiversity)
Tvorba a koordinace využívání volně dostupných výukových jednotek (hodin, kurzů, projektů atd.) pro všechny věkové skupiny, včetně předškolní výuky nebo celoživotního vzdělávání. Na rozdíl od většiny ostatních projektů podporuje kromě shromažďování už existujících poznatků také výzkum nových. Wikiverzita je otevřena všem, kteří se chtějí vzdělávat a organizovat výuku v rámci wiki prostředí a softwaru MediaWiki, přičemž neklade formální bariéry, nerozlišuje mezi učiteli a studenty a neudílí vysvědčení a certifikáty. Příprava projektu začala již v roce 2003 a jeho experimentální provoz oficiálně začal 15. srpna 2006. Česká verze zahájila činnost 26. května 2008.
Wikizprávy (anglicky Wikinews)
Projekt otevřeného zpravodajství Wikimedia Foundation, slibující přinášet relevantní, nezaujaté a zajímavé zprávy. Na rozdíl od většiny ostatních projektů užívá místo GFDL licenci Creative Commons Attribution (CC-BY). Beta fáze projektu byla zahájena po krátkém období příprav v prosinci 2004. Česká verze dostala vlastní subdoménu 26. května 2008.
MediaWiki
Systém pro správu obsahu, na němž běží všechny wiki projekty Wikimedia Foundation. Je napsán v jazyce PHP, pro ukládání dat využívá databáze MySQL a distribuován je jako open source pod licencí GPL. Jeho původní verzi vytvořil Magnus Manske speciálně pro Wikipedii, která na tento systém přešla 25. ledna 2002 ze systému UseModWiki. MediaWiki je v současné době široce používána na tisících internetových stránek po celém světě. Její výhodou je jednoduchost, zaznamenávání všech změn a možnost propojení s velkými wiki projekty.

obecné:

wiki
Webový server umožňující svým čtenářům vytváření nového a změnu stávajícího obsahu pomocí zjednodušeného značkovacího jazyka optimalizovaného pro rychlé editování.
wikipedista
Člen rozsáhlé komunity dobrovolných editorů Wikipedie z celého světa, která se shromáždila s cílem vytvořit svobodnou encyklopedii. Vzhledem k tomu, že se editorem může stát každý, jsou wikipedisty muži i ženy bez rozdílu rasy, přesvědčení, národností či věku. Slovo samotné vzniklo patrně po vzoru „esperantista“ překladem z anglického termínu „wikipedian“ v prvopočátcích české Wikipedie, kdy významnou část její komunity tvořili přátelé esperanta.

Celý text této tiskové zprávy je uvolněn jako volné dílo (do public domain). To platí po celém světě. V právních řádech, kde takové uvolnění není ze zákona možné, poskytují autoři komukoliv práva použít toto dílo jakýmkoliv způsobem bez dalších podmínek, ledaže by takové podmínky vyžadoval zákon.
Informace o autorských právech k dalším materiálům:
Loga
Autorská práva k logům drží Wikimedia Foundation. Zatím existuje pouze neoficiální návrh zásad pro používání třetími stranami. Použití loga v rámci seriózního informování o tiskové zprávě je zcela v souladu jak s navrženými zásadami, tak i s principy amerického autorského práva.

Ilustrační obrázky
Ilustrační obrázky jsou volně použitelné pod licencí/licencemi uvedenou/uvedenými na stránce s podrobnostmi o daném obrázku za předpokladu splnění podmínek uvedených tamtéž.


Tisková zpráva vznikla na Wikipedii, je i s historií a seznamem autorů na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Tiskov%C3%A9_zpr%C3%A1vy/100000_%C4%8Dl%C3%A1nk%C5%AF .