Wikimedia Česká republika požádala poslance o zachování délky ochrany zvukových nahrávek

PRAHA (26. května 2011) Wikimedia Česká republika oslovila poslance Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR s výzvou, aby nepodpořili návrh na prodloužení autorské ochrany zvukových nahrávek. Prodloužení doby, po kterou jsou chráněna majetková autorská práva k hudebním a jiným zvukovým nahrávkám, neposlouží kulturní rozmanitosti a odstraňování bariér bránících přístupu k uměleckým, vzdělávacím a podobným dílům a informacím vůbec. S tímto argumentem se proti záměru na novou celoevropskou úpravu postavilo...